Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2024/25

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2024/25

Film promocyjny

Oferta

Uczniowie Technikum CKZiU uczcili pamięć Powstańców w Roku Powstania Styczniowego

Małgorzata Bosak Baran

bohaterom powstania styczniowemu 2023 004

„Wspomnienia umarłych muszą się obrócić w naukę dla żywych, mogiły zaś przeszłości – drogowskazami stać się muszą na przyszłość" – te słowa arcybiskupa ormiańskokatolickiego, Józefa Teodorowicza, które wybrzmiały podczas prelekcji w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 17 maja, zachęcają do wyciągania wniosków z doświadczeń przodków.
Rok 2023 ogłoszony został przez Sejmik Województwa Mazowieckiego - Rokiem Powstania Styczniowego. Społeczność naszej szkoły pielęgnuje pamięć o powstaniu styczniowym. Dowodem na to jest udział uczniów i nauczycieli w wydarzeniach dotyczących lokalnej historii poświęconych powstaniu styczniowemu w 160. rocznicę zrywu. Obchody rocznicowe rozpoczęły się 22 stycznia w Warce mszą święta i uroczystościami przed Kopcem Powstańców Styczniowych z udziałem władz lokalnych i pocztów sztandarowych.

Czytaj więcej...

Wycieczka edukacyjna „Śladami Stefana Żeromskiego”

Lidia Ciża

sladami zeromskiego 2023 006W uszach moich trwa szum twój, lesie dzieciństwa i młodości – choć tyle już lat nie dano mi go słyszeć na jawie! - S. Żeromski „Puszcza jodłowa”
23 maja uczniowie technikum - kl. IV TA, kl. III TET , kl. I TE, TSO,TAF w ramach realizacji programu MEN „Poznaj Polskę” odbyli wycieczkę edukacyjną w Góry Świętokrzyskie - „Śladami Stefana Żeromskiego”. Na początku udali się do malowniczej i cichej wsi Ciekoty, gdzie nad pięknym zalewem położony jest drewniany dworek 
Żeromskich. Tam autor „ Syzyfowych prac” i „Przedwiośnia” spędził lata dzieciństwa i młodości. Po odbytej plenerowej lekcji języka polskiego i historii młodzież przejechała do Nowej Słupi, by szlakiem wiodącym przez Puszczę Jodłową dotrzeć na Święty Krzyż i zwiedzić klasztor Benedyktyński, gdzie przechowywane są relikwie Krzyża Świętego. Następnym punktem wyprawy było oglądanie zbiorów Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz podziwianie z tarasu widokowego urzekającej panoramy Gór Świętokrzyskich i rumowiska skalanego zwanego Gołoborzem.

Czytaj więcej...

„Zalogowani do dialogu" - 2

Paulina Kopczyńska

2spotkanieW środę, 26 kwietnia przygotowaliśmy drugie spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Zalogowani do dialogu" dla uczniów CKZiU w Nowej Wsi.
Zorganizowała je Pani Marzenna Dębowska-Mróz, koordynatorka projektu z naszej szkoły. Wziął w nim udział również Pan Łukasz Woźniak, który pomoże w organizacji warsztatów cyfrowych. Spotkanie miało na celu przedstawienie projektu młodzieży.

Czytaj więcej...

Pożegnanie absolwentów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ewa Malowaniec

pozegnanie maturzystów 2023 062„Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy” powiedział Leonardo da Vinci, a słuszność tej tezy znajduje potwierdzenie w osiągnięciach kolejnego rocznika absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
28 kwietnia 2023 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum im. Tomasza Nocznickiego, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik reklamy i technik ekonomista, ostatnim dniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły rozpoczęło się o godz.12:00.

Czytaj więcej...

Uczniowie Technikum CKZiU uczestnikami AKADEMII POLONIJNEJ

Małgorzata Bosak Baran

akademia polonijna 2023 002Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce organizuje cykl spotkań ,,Akademia Polonijna”, zapraszając znamienitych gości. W spotkaniach uczestniczy młodzież Technikum im. Tomasza Nocznickiego CKZiU w Nowej Wsi. Uczniowie klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego pod opieką nauczycielki historii, Małgorzaty Bosak-Baran, w marcu i kwietniu uczestniczyli w dwóch spotkaniach polonijnych.

Czytaj więcej...

Rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

Małgorzata Bosak Baran

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Społeczność Technikum CKZiU w Nowej Wsi aktywnie uczestniczy w obchodach rocznicowych.

Czytaj więcej...

„Tej nocy zgładzono Wolność w katyńskim lesie”

Małgorzata Bosak Baran

Tej nocy zgładzono Wolność w katyńskim lesie…
Marian Hemar

W kwietniu miało miejsce wiele ważnych, często dramatycznych, wydarzeń w historii Polski. Należy o nich pamiętać i złożyć hołd bohaterom ginącym za wolność i niepodległość Polski. Wspominamy zatem 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 13. rocznicę katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku.
Zbrodnia Katyńska - to wyrażenie symboliczne i bardzo szerokie. Określamy nim mord popełniony wiosną 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tysiącach Polaków więzionych w obozach specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w więzieniach na obszarze tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi (dawne Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej).

Czytaj więcej...

Młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi działa na rzecz Ziemi.

Ewa Malowaniec

Światowy Dzień Ziemi to cykliczne wydarzenie, obchodzone każdego roku 22 kwietnia. Celem Dnia Ziemi jest kształtowanie w społeczeństwie postaw proekologicznych.
Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono 22 kwietnia 1970 w USA. W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Zmiana zaczyna się od działania”. Włączając się aktywnie w promowanie Dnia Ziemi, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprosiło do współpracy uczniów szkół z terenu miasta i gminy Warka. Uczestnicy akcji pomogli w wiosennych pracach porządkowych na terenie zabytkowego parku otaczającego Muzeum.

Czytaj więcej...

Przyszli ogrodnicy, piloci wycieczek, fryzjerzy, ekonomiści i geodeci mile widziani w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!

Ewa Malowaniec

Dzień otwarty 20_04_2023W czwartek, 20 kwietnia 2023 roku ponownie gościliśmy w naszej szkole uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Podczas wiosennego Dnia Otwartego mogli oni zapoznać się z ofertą edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na rok 2023/2024. Zaprezentowano także zaplecze dydaktyczne do nauczania praktycznego i ofertę internatu. Wszyscy nasi goście podkreślali, że szkoła i jej otoczenie są bardzo ładne, co dało się zauważyć dzięki pięknej pogodzie podkreślającej atuty terenu.

Czytaj więcej...

„Zalogowani do dialogu"

Marzenna Dębowska-Mróz

spotkanie organizacyjneW środę, 19 kwietnia, rozpoczęliśmy współpracę w ramach projektu „Zalogowani do dialogu" z Fundacją Wspierania Dialogu „Rozmawiajmy" (Iwona Kozieja - "Rozmawiajmy") . Projekt dedykowany jest 50 uczniom z #CKZiUNowaWieś.

Czytaj więcej...

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w akcji „Łączą nas drzewa”.

Paulina Kopczyńska, Ewa Malowaniec

„Przyroda to spuścizna, którą odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy następcom. Wyrazem naszej dbałości o przyrodę jest sadzenie drzew i dbałość o nie.” – słowa pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa najpełniej oddają przesłanie akcji „Łączą nas drzewa”.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej