Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Branżowa szkoła II stopnia

Admin
Odsłony: 3450

logo

 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Nowej Wsi

ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024 do Branżowej Szkoły II stopnia

 

Podstawa prawna:
Na rok szkolny 2023/2024 rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r.poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) art.154 oraz Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznychszkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia. Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym w zakresie drugiej kwalifikacji.
SŁUCHACZE BĘDĄ KSZTAŁCIC SIĘ W ZAWODACH:

• technik handlowiec,
• technik usług fryzjerskich.

Forma kształcenia: zaoczna
Cykl kształcenia: 4 semestry

 

Na I semestr Branżowej Szkoły II stopnia przyjmowani będą kandydaci, którzy:

• posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,

• posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Kształcenie zawodowe odbywa się w formie zaocznej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Wymagania

Ilość godz. kształcenia zawodowego

522305 technik handlowiec

HAN.02

Prowadzenie działań handlowych

ukończona jedna z kwalifikacji: A.18 lub AU.20 lub HAN.01.

332 godz./ 3 semestry

514105 technik usług fryzjerskich

FRK.03

Projektowanie i wykonywanie fryzur

ukończona jedna z kwalifikacji: A.19 lub AU.21 lub FRK.03

293 godz. / 3 semestry

Egzaminy zawodowe odbywać się będą po 3 semestrze.
Egzaminy maturalne po 4 semestrze.
Suchacze tej szkoły będą mieli możliwość uzupełnienia wykształcenia do średniego, zdania egzaminu maturalnego oraz uzyskania tytułu technika w nauczanym zawodzie.

 

Branżowa szkoła II stopnia Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC

Szkoła jest bezpłatnaprzez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Absolwent tej szkoły może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania
w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Absolwent zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Jako technik handlowiec będziesz:

  • organizował prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;h2.jpg
  • wykonywał prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadził działania reklamowe i marketingowe;
  • organizował i prowadził działalność handlową;
  • zarządzał działalność handlową przedsiębiorstwa.
,,Nie wjedziesz windą na piętro sukcesu, musisz wejść schodami”
Zig Ziglar

 

Zawód ten przechodzi dziś prawdziwą rewolucję i staje się jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Wiele nowych branż, zwiększająca się liczba firm zajmujących się sprzedażą, nowe produkty i usługi sprawiają, że dobry handlowiec, mimo sporej konkurencji, nie będzie miał problemów ze znalezieniem pracy.

 

Branżowa szkoła II stopnia Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Szkoła jest bezpłatnaprzez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?

Absolwent tej szkoły może prowadzić własny zakład lub znaleźć zatrudnienie w salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych oraz barberskich. Dodatkowo może rozpocząć pracę jako stylista fryzur w agencjach modelingowych lub w firmach weselnych.

Będąc absolwentem Branżowej Szkoły II stopnia i zdobywając tytuł Technika usług fryzjerskich znacznie łatwiej będzie Ci poszerzać kwalifikacje w branży kosmetycznej.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

W trakcie nauki oprócz przedmiotów ogólnokształcących nauka obejmuje przedmioty zawodowe teoretyczne, jak i praktyczne z fryzjerstwa.

fr1Zajęcia praktyczne odbywają się  w szkole w profesjonalnie wyposażonej pracowni fryzjerskiej.

fr3

W pracowni fryzjerskiej każdy słuchacz przypisany jest do kompletnie wyposażonego stanowiska pracy, gdzie uczy się wykonywania zabiegów fryzjerskich, obsługi aparatów, przygotowywania preparatów a także odpowiedzialności za powierzone mu mienie.

Słucfr2hacz uczy się wykonywania zabiegów z zakresu pielęgnacji włosów i skóry głowy, strzyżenia włosów, zabiegów koloryzacji, stylizacji, prostowania keratynowego, zabiegów regeneracyjnych.

Rozwój branży fryzjersko-kosmetycznej  spowodował, że jest ogromne zapotrzebowanie na pracę w salonach kosmetycznych, SPA, gabinetach medycyny estetycznej, salonach fryzjerskich oferujących szeroką gamę usług (również z zakresu kosmetyki ciała).

 Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom  abslolwentom branżowych szkół I stopnia kształcimy i przygotowujemy naszych słuchaczy w branżowej szkole II stopnia do zdobycia pełnych kwalifikacji oraz uzyskania wykształcenia średniego.

 W obecnych czasach fryzjer to nie tylko wykwalifikowany wykonawca fryzury, ale to również kreator wizerunku i wizażysta.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, a w szczególności oferującej naukę pokrewnej specjalności – kosmetologii.

Masz zawód …   masz szansę na pracę