HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2023/24

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2023/24

Film promocyjny

Oferta

Ewa Malowaniec

Aby tradycji stało się zadość, na 100 dni przed maturą uczniowie klas czwartych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi bawili się podczas balu studniówkowego w sali bankietowej „Sevilla Gold” w Łęczeszycach. 28 stycznia 2023 roku był długo wyczekiwanym dniem dla tegorocznych maturzystów. Po czterech latach wytężonej pracy, związanej ze zdobywaniem kwalifikacji w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik reklamy i technik spedytor, mogli zapomnieć na chwilę o troskach, zmartwieniach i stresie przed egzaminami maturalnymi.

Czytaj więcej...
Małgorzata Bosak-Baran

Od września do końca listopada 2022 r. społeczność Technikum im. Tomasza Nocznickiego aktywnie włączała się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta”. Szkoła realizowała szereg działań, w celu upamiętnienia ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych.
W akcję zaangażował się Samorząd Uczniowski z opiekunem, panią Marią Kocewiak a także nauczyciele: Małgorzata Bosak-Baran, Lidia Ciża, Magdalena Kmidowska-Giszka, Paulina Kopczyńska, Elżbieta Kwiatkowska, Ewa Malowaniec, Ewelina Mokosa, Karol Olszówka, Katarzyna Smolarek, Łukasz Woźniak.

Czytaj więcej...
Paulina Kopczyńska

kawiarenka12 stycznia 2023 r. (czwartek) Samorząd Uczniowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Lubimy Pomagać”, już po raz drugi w bieżącym roku szkolnym 2022/23 przeprowadził charytatywny kiermasz ciast.
Przedstawiciele każdej klasy upiekli ciasta, które na każdej przerwie sprzedawane były uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, a po południu – rodzicom podczas zebrania z rodzicami.
Dochód z kiermaszu przeznaczony został na rehabilitację ucznia klasy czwartej technikum czteroletniego CKZiU Nowa Wieś w zawodzie technik ogrodnik – Krystiana Karolaka. Krystian uległ bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, a koszty jego rehabilitacji są bardzo wysokie. W ramach solidarności szkolnej, uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie włączają się w działania, aby wspomóc kolegę. Jak powiedział filozof Antonio Rosmini-Serbati: „Cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje na tym nasza dusza”.

Paulina Kopczyńska

Uczniowie klas pierwszych w zawodzie technik ekonomista oraz technik reklamy CKZiU Nowa Wieś we współpracy z przedstawicielami klas starszych, zaprezentowali szkolne jasełka rodzicom w trakcie zebrania z rodzicami 12 stycznia 2023 r.
Licznie zgromadzeni rodzice z uwagą i zadumą obejrzeli niekonwencjonalne przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez uczniów klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców – pani Sylwii Alzak oraz pana Łukasza Woźniaka.

Czytaj więcej...
Anna Wiktorowska

W dniu 16 grudnia 2022r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia były prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Grójcu sierż. sztab. Pawła Krawczyka.
Celem zajęć było poznanie sposobów postępowania podczas: omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności i zatrzymania krążenia. Uczniowie uczyli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Funkcjonariusz najpierw prezentował uczniom jak należy zachować się w przypadku wystąpienia powyższych sytuacji, a następnie uczniowie sami ćwiczyli poprawne zasady udzielania pierwszej pomocy.
Funkcjonaiusz zwrócił uwagę na konieczność zadbania o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia oraz kolejność przeprowadzania poszczególnych czynności ponieważ od tego może zależeć życie.
Następnie głos zabrała asp. sztab. Ewelina Kozdruj. Tematem pogadanki było „Bezpieczeństwo uczniów, odpowiedzialność karna nieletnich i ich prawa”. Celem spotkania było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i odpowiedzialności karnej za swoje czyny.

Anna Wiktorowska

W działania profilaktyczne realizowane w naszej szkole włączyli się również funkcjonariusze Służby Więziennej w Grójcu ppor. Bartosz Muszyński – rzecznik prasowy AŚ Grójec oraz sierż. Paweł Wiktorowski – przewodnik psa służbowego. Zajęcia były kontynuacja wizyty młodzieży w Zakładzie Karnym, która odbyła się 30 listopada 2022r.
Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia filmu w którym przedstawiono sylwetki trzech młodych ludzi, którzy podjęli nieodpowiednie decyzje i znalazły się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Zabawa na dyskotece z nowymi ludźmi, alkohol, narkotyki to częste zagrożenia, które niestety mogą rzutować nieszczęśliwie na dalsze życie młodych ludzi. Bohaterowie filmy nie mieli szczęścia. Przebywając w miejscach, gdzie dochodzi do wypadku drogowego podczas powrotu z dyskoteki, czy śmiertelnego pobicia, trafiają na wiele lat do aresztu. Życie osób skazanych za więziennymi kratami niestety nie jest już tak wesołe jak na wolności. Obowiązkowe spacery na spacerniaku, wyznaczone godziny posiłków, sprzątanie celi, ścielanie łóżka, złośliwość i agresja współlokatorów i tęsknota za domem to codzienność.
W dalszej części zajęć młodzieży zostały przybliżone przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczestnikom spotkania wytłumaczono między innymi, że picie alkoholu, palenie papierosów wieku szesnastu lat, nieuczęszczanie do szkoły, ucieczki z domu to demoralizacja i z tego powodu mogą odpowiadać karnie. 
Celem tego spotkania było zapobieganie przestępczości wśród młodzieży oraz uświadamianie konsekwencji nieodpowiednich zachowań. Zobacz więcej zdjęć...

Ewa Malowaniec

W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi przygotowali uroczysty apel, na który zaproszono całą szkolną społeczność 21 grudnia 2022 roku.
Młodzież z klas pierwszych w zawodach technik ekonomista i technik reklamy, wpierana przez wychowawców – panią Sylwię Alzak i pana Łukasza Woźniaka – przygotowała niekonwencjonalny program artystyczny. Jako przedstawiciele firmy ANGEL CORPORATION przeszkolili wszystkich uczestników apelu z tradycji świątecznych. Kompetentni w tej dziedzinie aniołowie i archaniołowie zwrócili uwagę na wszechogarniającą nas współcześnie komercję, zaapelowali o powrót do źródeł i wskrzeszenie prawdziwego ducha świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...
Anna Zabieglińska Szwedo

Wspólnie zwykli ludzie mogą osiągnąć niezwykłe rezultaty.
Becka Schoettle

florystykaPo przerwie spowodowanej pandemią w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyły się kolejne „Bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne”. Spotkanie odbyło się 18 grudnia 2022 r. Warsztaty zostały zorganizowane przez nauczycielkę CKZiU w Nowej Wsi, Annę Zabieglińską-Szwedo. Skierowane były dla wszystkich pasjonatów wykonywania dekoracji bożonarodzeniowych chętnych do pracy. Spotkanie zgromadziło 21 uczestników.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie technikum, absolwenci Placówki, pasjonatki florystyki. Uczestniczki miały możliwość wykonać tradycyjny stroik bożonarodzeniowy oraz świątecznego skrzata. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym talentem i zaangażowaniem w pracę. Powstały piękne prace. Czas upłyną w miłej i twórczej atmosferze.

Ewa Malowaniec

Wolontariusze z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z przedświąteczną wizytą w Domu Dziecka „PANDA" w Kozienicach.

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” - słowa Alberta Schweitzera najtrafniej oddają ideę przyświecającą wolontariuszom działającym przy Samorządzie Uczniowskim Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Kolejny raz pokazali, że potrafią dawać szczęście innym i brać je od obdarowanych dla siebie. W grudniu przeprowadzili w szkole zbiórkę pieniędzy, za które zostały zakupione upominki dla podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej – Domu Dziecka „PANDA" w Kozienicach.

Czytaj więcej...
Magdalena Kmidowska-Giszka, Karol Olszówka

Dwa tygodnie po sukcesie męskiej drużyny CKZiU w Nowej Wsi w koszykarskim Memoriale im. Stanisława Roga, na boisku do boju stanęły dziewczęta. Nasze reprezentantki walczyły równie dzielnie co ostatnio chłopcy, na boisku zostawiły serce i litry potu. 
13 grudnia w budynku grójeckiego liceum odbył się koszykarski turniej dziewcząt – Memoriał im. Stanisława Roga. Dzięki umiejętnościom, zaangażowaniu i ogromnej woli walki, drużyna dziewcząt z CKZiU Nowa Wieś stanęła na drugim stopniu podium!

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej