Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne

Anna Zabieglińska Szwedo

Wspólnie zwykli ludzie mogą osiągnąć niezwykłe rezultaty.
Becka Schoettle

florystykaPo przerwie spowodowanej pandemią w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyły się kolejne „Bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne”. Spotkanie odbyło się 18 grudnia 2022 r. Warsztaty zostały zorganizowane przez nauczycielkę CKZiU w Nowej Wsi, Annę Zabieglińską-Szwedo. Skierowane były dla wszystkich pasjonatów wykonywania dekoracji bożonarodzeniowych chętnych do pracy. Spotkanie zgromadziło 21 uczestników.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie technikum, absolwenci Placówki, pasjonatki florystyki. Uczestniczki miały możliwość wykonać tradycyjny stroik bożonarodzeniowy oraz świątecznego skrzata. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym talentem i zaangażowaniem w pracę. Powstały piękne prace. Czas upłyną w miłej i twórczej atmosferze.

Rada słuchaczy

Elżbieta Wojtera

Podczas Walnego Zebrania Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w dniu 06.11.2022 r. dokonano wyboru Prezydium Rady Słuchaczy oraz skład Komisji Rewizyjnej

 Skład Prezydium Rady Słuchaczy:

- Nowakowski Kamil – przewodniczący KKZ 1A

- Jakub Łumiński – z-ca przewodniczącego II LO

- Paulina Praźmowska – sekretarz KKZ 2B

- Kamil Jaworski – członek II LO

- Wiktoria Sukach – członek II LO

 

Skład Komisji Rewizyjnej

- Szczepan Pariaszewski – przewodniczący KKZ 1A

- Wiktoria Bińkiewicz – członek KKZ 2A

- Angelika Więcaszek – członek KKZ 2A

Podsumowanie zajęć praktycznych we florystyce w CKZiU w Nowej Wsi

Anna Zabieglińska Szwedo

„Porwać może tylko taka praca, w której się odczuwa świadome lub nieświadome piękno.”
Henryk Ferdynand Kaden

Cytat ten przyświecał w I semestrze słuchaczkom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego OGR.01 wykonywanie kompozycji florystycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w roku szkolnym 2021/22.
Swoją przygodę z florystyką słuchaczki rozpoczęły od wyjazdu na giełdę kwiatową na ul. Bakalarskiej w Warszawie pod koniec października. Wycieczka okazała się owocna. Słuchaczki zapoznały się z organizacją i asortymentem giełdy kwiatowej.

Czytaj więcej...