HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2023/24

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2023/24

Film promocyjny

Oferta

Iwona Przybyła

zalogowani do dialogu PODSUMOWANIE550

dialog X 2023 04

Powoli zbliżamy się do końca projektu „Zalogowani do dialogu”.
Jesteśmy już po spotkaniu podsumowującym z młodzieżą i kadrą zaangażowaną w projekt.

Czytaj więcej...
Elżbieta Wojtera

wycieczka TAK NieborowArkadiaMalaWieś 2023 003Nieborów i Arkadia to dwa słynne zespoły pałacowo-ogrodowe położone w województwie łódzkim. Oba kompleksy są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcący się na kierunku technik architektury krajobrazu w ramach wycieczki dydaktycznej w dniu 29.09.2023r. pod opieką pani Elżbiety Wojtery i Katarzyny Smolarek, podziwiali historyczne założenia ogrodowe reprezentujące różne style.

Czytaj więcej...
Paulina Kopczyńska, Ewa Malowaniec

najlepszy maturzysta 2023 001 Absolwentka CKZiU w Nowej Wsi jedną z najlepszych maturzystek Powiatu Grójeckiego.

W środę, 20 września, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, uroczyście wręczono nagrody dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu grójeckiego, którzy uzyskali najwyższe wyniki matur w danej placówce. Tym samym doceniony został ich wysiłek intelektualny, rzetelność i systematyczność w dążeniu do doskonałości – bo wysokich wyników nie osiąga się bez ciężkiej pracy.

Czytaj więcej...
Paulina Kopczyńska, Ewa Malowaniec

stypendia starosty 2023 24 029

 Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi uroczyście odebrali Stypendia Starosty Grójeckiego.

W poniedziałek, 18 września, w sali konferencyjnej Centrum odbyła się uroczystość wręczenia uczniom Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Stypendiów Starosty Grójeckiego. Warunki, wymagane do otrzymania stypendium (uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,8 w klasyfikacji rocznej 2022/2023), spełniło 27 uczniów naszej szkoły.
Stypendia uczniom wręczali: pan Krzysztof Ambroziak – Starosta Powiatu Grójeckiego oraz pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta – i pan Jan Madej – Radny Powiatu Grójeckiego.
Tak liczne grono nagrodzonych uczniów jest dowodem efektywności działań dydyaktycznych podejmowanych przez grono pedagogiczne Centrum i świadczy o wysokich ambicjach młodzieży.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom – jesteśmy z Was dumni! Mamy nadzieję, że w następnym roku szkolnym stypendystów będzie jeszcze więcej. Zobacz więcej zdjęć...

Admin

zalogowani do dialogu drugie warsztaty cyfrowe550

We wrześniu zorganziowaliśmy drugą część warsztatów cyfrowych.

Pzygotowywaliśmy m.in. materiały promocyjne na piknik (plakaty i zaproszenia).

Wymyślaliśmy też zadania do gry terenowej, związane z takimi tematami jak dialog czy walka z dezinformacją.

Polem do gry będzie nasze boisko, więc określiliśmy punkty, w których rozegramy zadania gry.

Zadanie publiczne pn. „Zalogowani do dialogu” zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #Zalogowanidodialogu #FundacjaRozmawiajmy #ZawódPasjaSukces #CKZiUNowaWieś

Ewa Malowaniec

narodowe czytanie 2023 24 005Podczas tegorocznej, dwunastej już odsłony akcji Narodowego Czytania, Para Prezydencka zaproponowała do czytania powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Intencją Pana Prezydenta Andrzeja Dudy jest popularyzowanie czytelnictwa i wspólne odkrywanie piękna i aktualności polskiej literatury.
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczyli w lokalnej odsłonie tej akcji, organizowanej 9 września przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. W pięknej scenerii parku dolnego, nad brzegiem Pilicy, czytaliśmy fragment tomu pierwszego – rozmowę Benedykta Korczyńskiego z Różycem i Kirłą. Swymi umiejętnościami interpretacji tekstu popisali się: Amelia Barańska z klasy 5TSE oraz Szymon Cieślak, Mikołaj Kiliański i Kamil Janowski z klasy 3TO. Towarzyszyła im pani Ewa Malowaniec.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

rozp rszk 2023 24 061Czwartego września 2023 roku w milionach polskich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pierwszy dzwonek zabrzmiał w tym dniu dwa razy! Ze względów organizacyjnych społeczność naszej szkoły została podzielona na dwie grupy. Uczniowie klas pierwszych i drugich rozpoczęli rok szkolny o godz. 10:00, uczniowie pozostałych klas – o 11:30.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

dozynki 2023 002Dożynki Powiatu Grójeckiego, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu, odbyły się 3 września 2023 roku w Lewiczynie. Swą obecność zaznaczyła tam również nasza szkoła.
Nauczyciele Centrum zadbali o florystyczną aranżację przestrzeni wokół ołtarza polowego i na scenie głównej uroczystości. Przygotowane zostało również stoisko naszej szkoły, jak zawsze wyróżniajace się efektownymi pracami uczniów, oryginalnymi rekwizytami, a także kolorowymi kompozycjami jesiennych owoców i kwiatów. W sposób symboliczny wyraża ono szacunek dla tradycji agrarnej naszego regionu, połączony z akceptacją nowoczesnej rzeczywistości. Przyciąga spojrzenia gości Dożynek, nie pozostając w tyle za innymi, atrakcyjnie zaaranżowanymi stoiskami różnych firm i instytucji z powiatu grójeckiego.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej