Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Terminy Rad Pedagogicznych

Hanna Rejnchard
Odsłony: 3748

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
w CKZiU w Nowej Wsi
w roku szkolnym 2023/2024

I PÓŁROCZE

Rady pedagogiczne

1. Rada pedagogiczna - 14.09.2023 r. godz. 15:00 (czwartek)

2. Klasyfikacja uczniów Technikum za I półrocze – 18 grudnia 2023 r. godz. 15:00 (poniedziałek), wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą

3. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w I półroczu – 31 stycznia 2024 r. godz. 15:00 (środa)
3.1. Klasyfikacja słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych za I semestr

II PÓŁROCZE

Rady pedagogiczne

1. Klasyfikacja uczniów klas maturalnych – 22 kwietnia 2024 r., godz.15:00 (poniedziałek) – wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed radą

2. Klasyfikacja uczniów klas pozostałych - 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą
2.1. Klasyfikacja wstępna uczniów klas IV TSO

3. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024 – 27 czerwca 2024 r. godz. 9:00 (czwartek)

Inne zebrania rady pedagogicznej wynikające z potrzeb bieżącego funkcjonowania szkoły – termin zostanie podany przed planowanym zebraniem.