HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Hanna Rejnchard
Odsłony: 1677

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
w CKZiU w Nowej Wsi
w roku szkolnym 2021/2022

I SEMESTR
Rady pedagogiczne
1. Rada pedagogiczna - 15.09.2021 r. godz. 15:00

2. Klasyfikacja uczniów Technikum za I semestr – 20 grudnia 2021 r. godz. 15:00 (poniedziałek), wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą

3. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w I semestrze – 26 stycznia 2022 r. godz. 15:00 (środa)
3.1. Klasyfikacja słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych za I semestr

II SEMESTR
Rady pedagogiczne
1. Klasyfikacja uczniów klas maturalnych – 25 kwietnia 2022 r., godz.15:00 (poniedziałek) – wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed radą

2. Klasyfikacja uczniów klas DRUGICH i TRZECICH - 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) - wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą
2.1. Klasyfikacja wstępna uczniów klas III TO

3. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022 – 30 czerwca 2022 r. godz. 9:00 (czwartek)

Inne zebrania rady pedagogicznej wynikające z potrzeb bieżącego funkcjonowania szkoły – termin zostanie podany przed planowanym zebraniem.