Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Kadra nauczycielska 2023/24

Admin
Odsłony: 6814

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

Alzak Sylwia

Język angielski

Bąk-Urbaniak Magdalena

Matematyka

Bosak-Baran Małgorzata

Historia, wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość, wychowawca w internacie

Borowiec Danuta

Bibliotekarz w technikum, wychowawca w internacie

Chustecka Marlena

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor

Cieślik Joanna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik

Ciża Lidia

Język polski,
wiedza o kulturze, bibliotekarz w szkołach dla dorosłych

Dacka Anna

Dyrektor szkoły, przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Dacka Grzegorz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie

Dębowska-Mróz Marzanna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik organizacji turystyki

Domański Jacek

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Grochowska Anna

Język angielski

Grzelec Judyta

Język angielski

Kamińska Anna

Język angielski

Kapusta Elżbieta

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu,
doradztwo zawodowe

Kaźmierczak Krzysztof

Matematyka

Kawińska Anna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Kazusek Beata

Religia, wychowawca w internacie

Kmidowska-Giszka Magdalena

Wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa

Kocewiak Maria

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista i technik ogrodnik

Kopczyńska Paulina

Bibliotekarz w technikum,
przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy

Kwiatkowska Elżbieta

Geografia, historia

Kwiatkowska Elżbieta (internat)

Wychowawca w internacie

Legucka Agnieszka

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu

Lipińska Paulina

Język polski

Majewska Alina

Biologia, chemia

Makulski Ireneusz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Malec Małgorzata

Plastyka, wychowawca w internacie

Malowaniec Ewa

Język polski, historia i teraźniejszość

Matejuk Izabela

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu

Minda Małgorzata

Język rosyjski

Mrozek Małgorzata

Geografia

Musiałowski Bogusław

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Olszówka Karol

Wychowanie fizyczne

Pachniak Patrycja

Biologia

ks. Piórko Wojciech

Religia

Rejnchard Hanna

Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego,
przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista

Rudkowski Grzegorz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista

Serafin Marta

Matematyka

Siepietowska Agnieszka

Język angielski, język niemiecki

Słobodzin-Cąderek Anna

Pedagog szkolny

Smolarek Katarzyna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik usług fryzjerskich

Staromłyński Jakub

Fizyka,
informatyka

Szwedo Łukasz

Wychowanie fizyczne,
wychowawca w internacie

Wawer Grzegorz

Informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu

Wiktorowska Anna

Pedagog szkolny,
doradztwo zawodowe

Wojtera Elżbieta

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu

Wolski Cezary

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor

Woźniak Łukasz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy

Zabieglińska-Szwedo Anna

Kierownik CKZ,
chemia, przedmioty zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich

Zwierz Anna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich

Wychowawcy klas
w roku szkolnym 2023/24

KLASA I TA
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Magdalena Kmidowska-Giszka

KLASA I TER

TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK REKLAMY

Paulina Kopczyńska

KLASA I TFT

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
I TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Ewa Malowaniec

KLASA I TR

TECHNIK REKLAMY

Adrianna Grochowska

KLASA I TSO

TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK OGRODNIK

Karol Olszówka

KLASA II TE

TECHNIK EKONOMISTA

Sylwia Alzak

KLASA II TAF

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Anna Zabieglińska-Szwedo

KLASA II TR

TECHNIK REKLAMY

Łukasz Woźniak

KLASA II TSO

TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK OGRODNIK

Marlena Chustecka

KLASA III TEA
TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Judyta Grzelec

KLASA III TO
TECHNIK OGRODNIK

Maria Kocewiak

KLASA IV TET
TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Elżbieta Kwiatkowska

KLASA IV TRF
TECHNIK REKLAMY I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Małgorzata Bosak-Baran

KLASA IV TSO
TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK OGRODNIK

Katarzyna Smolarek

KLASA V TA
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Lidia Ciża

KLASA V TO
TECHNIK OGRODNIK

Patrycja Pachniak

KLASA V TSE
TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK EKONOMISTA

Grzegorz Rudkowski