HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Admin
Odsłony: 1677

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

Alzak Sylwia

Język angielski

Bąk-Urbaniak Magdalena

Matematyka

Biedrzycka-Marek Karolina

Język rosyjski

Bosak-Baran Małgorzata

Historia,
wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość

Borowiec Danuta

Bibliotekarz w technikum, wychowawca w internacie

Chaber Ewa

Matematyka

Chustecka Marlena

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor

Cieślik Joanna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik

Ciża Lidia

Język polski,
wiedza o kulturze, bibliotekarz w szkołach dla dorosłych

Dacka Anna

Dyrektor szkoły, przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Dacka Grzegorz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie

Dębowska-Mróz Marzanna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik organizacji turystyki

Domański Jacek

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Grzelec Judyta

Język angielski

Janus Małgorzata

Matematyka

Kaczmarczyk Barbara

Wychowawca w internacie,
wychowanie do życia w rodzinie

Kapusta Elżbieta

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu,
doradztwo zawodowe

Kazimierska Ludwika

Język angielski

Kazusek Beata

Religia

Kmidowska-Giszka Magdalena

Wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa

Kocewiak Maria

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista i technik ogrodnik

Kopczyńska Paulina

Bibliotekarz w technikum,
przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy

Kwiatkowska Elżbieta

Geografia, historia

Kwiatkowska Elżbieta (internat)

Wychowawca w internacie

Legucka Agnieszka

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu

Lipińska Paulina

Język polski

Mackiewicz-Olszewska Katarzyna

Język angielski, język rosyjski

Majewska Alina

Biologia, chemia

Makulski Ireneusz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Malec Małgorzata

Plastyka

Malowaniec Ewa

Język polski, historia i teraźniejszość

Matejuk Izabela

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu

Minda Małgorzata

Język rosyjski

Mokosa Ewelina

Język angielski

Mrozek Małgorzata

Geografia

Musiałowski Bogusław

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Olszówka Karol

Wychowanie fizyczne

Pachniak Patrycja

Biologia

ks. Piórko Wojciech

Religia

Rejnchard Hanna

Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego,
przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista

Rudkowski Grzegorz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista

Siepietowska Agnieszka

Język angielski, język niemiecki

Smolarek Katarzyna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik usług fryzjerskich

Stachowicz Klaudia

Matematyka, informatyka

Staromłyński Jakub

Fizyka, informatyka

Szwedo Łukasz

Wychowanie fizyczne,
wychowawca w internacie

Ślusarczyk Urszula

Matematyka, fizyka

Wawer Grzegorz

Informatyka,
przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Wiktorowska Anna

Pedagog szkolny,
doradztwo zawodowe

Witkowska Małgorzata

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich

Wojtera Elżbieta

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu

Wolski Cezary

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor

Woźniak Łukasz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy i technik architektury krajobrazu

Zabieglińska-Szwedo Anna

Kierownik CKZ,
chemia, przedmioty zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/23

KLASA I

TECHNIK EKONOMISTA

p. Sylwia Alzak

KLASA I

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

p. Izabela Matejuk

KLASA I

TECHNIK REKLAMY

p. Łukasz Woźniak

KLASA I

TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK OGRODNIK

p. Marlena Chustecka

KLASA II
TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

p. Judyta Grzelec

KLASA II
TECHNIK OGRODNIK

p. Maria Kocewiak

KLASA III
TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

p. Elżbieta Kwiatkowska

KLASA III
TECHNIK REKLAMY I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

p. Małgorzata Bosak-Baran

KLASA III
TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK OGRODNIK

p. Katarzyna Smolarek

KLASA IV
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
(5-letnie)

p. Lidia Ciża

KLASA IV
TECHNIK OGRODNIK
(5-letnie)

p. Patrycja Pachniak

KLASA IV
TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK EKONOMISTA
(5-letnie)

p. Grzegorz Rudkowski

KLASA IV
TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK REKLAMY
(4-letnie)

p. Paulina Kopczyńska

KLASA IV
TECHNIK OGRODNIK I TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
(4-letnie)

p. Magdalena Kmidowska-Giszka

KLASA IV
TECHNIK SPEDYTOR
(4-letnie)

p. Karol Olszówka