Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Terminy zebrań z rodzicami

Hanna Rejnchard

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zebrania z rodzicami I półrocze
1. Organizacyjne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas – 14 września 2023 r. (czwartek) godz. 17:00 – klasy pierwsze, godz. 18:00 – klasy pozostałe – zebranie ogólne, następnie zebrania w oddziałach (po radzie pedagogicznej)

2. Informacja o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na I półrocze – 20 listopada 2023 r. godz. 17:00 (poniedziałek) – zebrania oddziałów (wystawienie proponowanych ocen w dziennikach lekcyjnych do dnia 17 listopada 2023 r. (piątek) - do godz. 15:00

3. Śródroczne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I półroczu – wszystkie oddziały - 11 stycznia 2024 r. godz. 17:00 (czwartek) – zebranie ogólne, po zebraniu ogólnym zebrania oddziałów

Zebrania z rodzicami II półrocze
1. Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie oddziały – oraz informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy V - 25 marca 2024 r. godz. 17:00 (poniedziałek) - wystawienie proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w dziennikach lekcyjnych do dnia 22 marca 2024 r. (piątek) - do godz. 15:00

2. Informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy PIERWSZE, DRUGIE i TRZECIE, CZWARTE - 21 maja 2024 r. godz. 17:00 (wtorek) - wystawienie proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w dziennikach lekcyjnych do dnia 20 maja 2024 r. (poniedziałek) - do godz. 15:00