HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Hanna Rejnchard

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zebrania z rodzicami I semestr
1. Organizacyjne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas – 12 września 2022 r. (Poniedziałek) godz. 16:00 – klasy pierwsze, godz. 17:00 – klasy pozostałe – zebranie ogólne, następnie zebrania w oddziałach

2. Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie klasy – 19 października 2022 r. godz. 17:00 (środa) - zebrania oddziałów


3. Informacja o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na I semestr – 21 listopada 2022 r. godz. 17:00 (poniedziałek) – zebrania oddziałów (wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 18 listopada 2022 r. - środa - do godz. 15:00

4. Śródroczne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze – wszystkie oddziały - 12 stycznia 2022 r. godz. 17:00 (czwartek) – zebranie ogólne, po zebraniu ogólnym zebrania oddziałów

Zebrania z rodzicami II semestr
1. Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie oddziały – oraz informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy IV - 28 marca 2023 r. godz. 17:00 (wtorek) - wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 24 marca 2023 r. – piątek - do godz. 15:00

2. Informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy PIERWSZE, DRUGIE i TRZECIE- 23 maja 2023 r. godz. 17:00 (czwartek) - wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 22 maja 2022 r. - środa - do godz. 15:00