Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Admin
Odsłony: 7281

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

to dodatkowe możliwości na rynku pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest placówką państwową. Dzięki temu nasza szkoła, utrzymuje wysokie standardy kształcenia.

Zdobycie wykształcenia zawodowego przez osoby dorosłe jest możliwe również poprzez ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z zakresu kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu ( w zależności od zawodu może to być 1, 2 kwalifikacje). Zdanie egzaminu z danej kwalifikacji daje uprawnienia do wykonywania pracy w zakresie tej kwalifikacji. Natomiast zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie
i posiadanie wykształcenia średniego daje tytuł technika.

Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być absolwent każdej szkoły pragnący zdobyć uprawnienia z zakresu danej kwalifikacji lub zawodu.

Od 1 września 2023 r. planujemy uruchomienie następujących kursów w kwalifikacjach:

 

oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

1

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

SPRZEDAWCA

522301

 2

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

TECHNIK HANDLOWIEC

kwalifikacja HAN.02 dla osób po branżowej szkole I stopnia  lub zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie sprzedawca

522305

3

OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

OGRODNIK

/uprawnienia rolnicze/

611303

 4

OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.

TECHNIK OGRODNIK

/uprawnienia rolnicze/

kwalifikacja OGR.02 dla osób po branżowej szkole I stopnia, zasadniczej szkole zawodowej lub kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie ogrodnik

 

314205

 5

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

422104

6

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK EKONOMISTA

331403

7

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

TECHNIK ADMINISTRACJI

334306

 8

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

431103

9

OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych

FLORYSTA

 z certyfikatem aranżacji ślubnych

343203

 10

11

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

uprawnienia rolnicze
po zdaniu egzaminów z  dwóch kwalifikacji/

314202

12

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

/kwalifikacja FRK.03 dla osób po branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie fryzjer/

514105

13

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

341202

14

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

341203

15

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

325905

16

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

/kwalifikacja HGT.12 dla osób po branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie kucharz/

343404

17

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

TECHNIK SPEDYTOR

333108

Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy w wyborze najlepszej formy kształcenia.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata dostępny na stronie www.nowawies.ckziu.edu.pl lub w sekretariacie szkoły.
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia
    w zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma  

uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 

Wybierz zawód dla Siebie… postaw na przyszłość