Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

#ŁączyNasPamięć – 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Ewa Malowaniec

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi włączyli  się w akcjię Żonkile, upamiętniajcą 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 2023 roku przypięli symboliczne żonkile na znak, że #ŁączyNasPamięć.

Papierowe kwiaty symbolizują Żydów, którzy byli zamknięci w getcie warszawskim w momencie jego największego przeludnienia – wiosną 1941 roku, przebywali w kryjówkach na strychach domów i podziemnych bunkrach w trakcie walk w kwietniu 1943 roku, a także w gruzach getta po upadku powstania. 
Akcję Żonkile wspierają osoby znane w przestrzeni publicznej: m.in. Aleksandra Żebrowska, Ralph Kaminski, Bartosz Gelner. Wanda Traczyk-Stawska, Ambasadorka tegorocznej akcji, uczestniczka powstania warszawskiego, powiedziała: „W moim pojęciu każdy człowiek ma swoją godność. Bez względu na kolor skóry; na to, gdzie jest; na to, gdzie się urodził. Nieść chętną pomoc bliźnim to jest jedno. Ale oprócz tego: nie stój, nie patrz, tylko dawaj pomoc od razu – natychmiast, kiedy trzeba”. 
Świadomi rangi tych słów pragniemy dać dowód naszego szacunku dla ofiar Zagłady i zamanifestować nasz sprzeciw wobec przemocy, nienawiści i odbieraniu człowiekowi godności w każdej postaci, niezależnie od czasu i miejsca. Zobacz więcej zdjęć...