Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Wręczenie nagród w XI edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”

Małgorzata Bosak Baran

Zdjęcie z wręczenia nagród31 marca w Technikum CKZiU Nowa Wieś uroczyście wręczone zostały dyplomy i nagrody dla uczestników XI edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”. Nagrody wręczył organizator, Senator RP - Pan Stanisław Karczewski. Pan Senator podziękował dyrekcji, nauczycielom, uczniom naszej szkoły za udział w konkursie, za trud włożony w przygotowanie prac, wykorzystanie różnych źródeł informacji i pielęgnowanie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych został Adrian Kamiński, uczeń klasy czwartej Technikum Spedycyjnego.
Spośród 146 prac, które wpłynęły na konkurs, prezentacja naszego ucznia zajęła I miejsce. Wręczając nagrodę zwycięzcy, Pan Senator podkreślił wielki wkład ucznia w przygotowanie projektu, interesujący i innowacyjny przekaz informacji.
Według Pana Senatora prezentacja Adriana „Henryk Bąk-bohater z sąsiedztwa” jest profesjonalnie przygotowaną, najciekawszą pracą, z jaką można było się zapoznać od początku organizacji konkursu.
Dodatkowo wyróżnione zostały prezentacje: Agaty Kosińskiej z kl. 3 TET, Aleksandry Przybylskiej z kl. 1TE, Wiktorii Pucek z kl. 3 TET.
Dyrektor Technikum CKZiU, Pani Anna Dacka, podziękowała Panu Senatorowi, Stanisławowi Karczewskiemu za wspaniałą inicjatywę organizacji konkursu angażującą młodzież, służącą poznawaniu najnowszej, powojennej historii Polski. Pani Dyrektor podziękowała młodzieży za samokształcenie, rozwijanie zainteresowań, wzbogacanie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych.
Pomimo niekorzystnej dla Polski sytuacji geopolitycznej po 1945 roku, niedającej nadziei na możliwość zmiany reżimu komunistycznego w kraju, Żołnierze Wyklęci pozostali wierni służbie niepodległemu państwu polskiemu. Dali świadectwo nieugiętej postawy i złożyli daninę krwi w setkach bitew i celach więziennych katowni komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.
Żołnierze Wyklęci swoją patriotyczną postawą i niezłomną wiarą w wolną Polskę stawiali opór wobec sowietyzacji naszej Ojczyzny. Zobacz więcej zdjęć...