Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Rada słuchaczy

Elżbieta Wojtera
Odsłony: 2098

Podczas Walnego Zebrania Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w dniu 06.11.2022 r. dokonano wyboru Prezydium Rady Słuchaczy oraz skład Komisji Rewizyjnej

 Skład Prezydium Rady Słuchaczy:

- Nowakowski Kamil – przewodniczący KKZ 1A

- Jakub Łumiński – z-ca przewodniczącego II LO

- Paulina Praźmowska – sekretarz KKZ 2B

- Kamil Jaworski – członek II LO

- Wiktoria Sukach – członek II LO

 

Skład Komisji Rewizyjnej

- Szczepan Pariaszewski – przewodniczący KKZ 1A

- Wiktoria Bińkiewicz – członek KKZ 2A

- Angelika Więcaszek – członek KKZ 2A