Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Ważne telefony

Anna Wiktorowska

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12.
Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grójcu
tel. 48 664 23 56
ul. Laskowa 8
05-600 Grójec

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce
tel. 48 667 28 89
ul. Grójecka 11
05 – 660 Warka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
tel. 48 664 28 30
ul. Laskowa 4
05-600 Grójec

Poradnia Leczenia Uzależnień w Grójcu
tel. 48 664 91 00
ul. Piotra Skargi 10
05 – 600 Grójec

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu
tel. 48 664 31 55
ul. Niepodległości 6A
05-600 Grójec

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
tel. 48 668 72 00
ul. Brzozowa 108
05-600 Grójec

Sąd Rejonowy w Grójcu
tel. 48 664 83 00
ul. Sportowa 14
05-600 Grójec

Urząd Pracy w Grójcu
tel. 48 664 80 30
ul. Laskowa 4a
05 – 600 Grójec

Dziecięcy telefon zaufania do Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 12 12 12

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie
02 – 326 Warszawa
infolinia 800 120 002
www.niebieskalinia.pl

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 801 140 068
www.psychologia.pl

Grupa wsparcia dla osób chorych i zagrożonych anoreksją lub bulimią
infolinia 116 111

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki-Narkomania
tel. 800 199 990

Ogólnopolski telefon alarmowy
112

Zajęcia praktyczne z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Anna Wiktorowska

W dniu 16 grudnia 2022r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia były prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Grójcu sierż. sztab. Pawła Krawczyka.
Celem zajęć było poznanie sposobów postępowania podczas: omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności i zatrzymania krążenia. Uczniowie uczyli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Funkcjonariusz najpierw prezentował uczniom jak należy zachować się w przypadku wystąpienia powyższych sytuacji, a następnie uczniowie sami ćwiczyli poprawne zasady udzielania pierwszej pomocy.
Funkcjonaiusz zwrócił uwagę na konieczność zadbania o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia oraz kolejność przeprowadzania poszczególnych czynności ponieważ od tego może zależeć życie.
Następnie głos zabrała asp. sztab. Ewelina Kozdruj. Tematem pogadanki było „Bezpieczeństwo uczniów, odpowiedzialność karna nieletnich i ich prawa”. Celem spotkania było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i odpowiedzialności karnej za swoje czyny.

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z PRZEDSTAWICIELMI ARESZTU ŚLEDCZEGO W GRÓJCU „WIĘZIENIE CZAS STRACONY”

Anna Wiktorowska

W działania profilaktyczne realizowane w naszej szkole włączyli się również funkcjonariusze Służby Więziennej w Grójcu ppor. Bartosz Muszyński – rzecznik prasowy AŚ Grójec oraz sierż. Paweł Wiktorowski – przewodnik psa służbowego. Zajęcia były kontynuacja wizyty młodzieży w Zakładzie Karnym, która odbyła się 30 listopada 2022r.
Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia filmu w którym przedstawiono sylwetki trzech młodych ludzi, którzy podjęli nieodpowiednie decyzje i znalazły się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Zabawa na dyskotece z nowymi ludźmi, alkohol, narkotyki to częste zagrożenia, które niestety mogą rzutować nieszczęśliwie na dalsze życie młodych ludzi. Bohaterowie filmy nie mieli szczęścia. Przebywając w miejscach, gdzie dochodzi do wypadku drogowego podczas powrotu z dyskoteki, czy śmiertelnego pobicia, trafiają na wiele lat do aresztu. Życie osób skazanych za więziennymi kratami niestety nie jest już tak wesołe jak na wolności. Obowiązkowe spacery na spacerniaku, wyznaczone godziny posiłków, sprzątanie celi, ścielanie łóżka, złośliwość i agresja współlokatorów i tęsknota za domem to codzienność.
W dalszej części zajęć młodzieży zostały przybliżone przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczestnikom spotkania wytłumaczono między innymi, że picie alkoholu, palenie papierosów wieku szesnastu lat, nieuczęszczanie do szkoły, ucieczki z domu to demoralizacja i z tego powodu mogą odpowiadać karnie. 
Celem tego spotkania było zapobieganie przestępczości wśród młodzieży oraz uświadamianie konsekwencji nieodpowiednich zachowań. Zobacz więcej zdjęć...

Godziny pracy pedagoga

Anna Wiktorowska

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek
10.30 – 14.30

Czwartek
8.50 – 9.50
11.30 – 14.00

Piątek
9.30 – 13.30

Godziny pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2022/2023:

Wtorek
8.00 – 12.15

Środa
8.00 – 13.15

Piątek
8.00 – 9.00

FILM PROFILAKTYCZNY „ZDĄŻYĆ”

Anna Wiktorowska

W dniu 17 października 2022r. Pani aspirant sztabowa Ewelina Kozdruj z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zorganizowała projekcję filmu profilaktycznego „Zdążyć”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Film poprzedziła pogadanka funkcjonariusza policji nt. przeciwdziałania uzależnieniom oraz bezpieczeństwu dzieci i młodzieży na drogach.
Film ma na celu przestrzegać młodzież przed zażywaniem substancji psychoaktywnych. Opowiada historię studentki Dory Skrzyńskiej która wraca z Nowego Jorku do rodzinnego domu w Polsce. Brat Dory – Przemek jest żołnierzem, bardzo kocha swoją siostrę i nie do końca akceptuje jej wybory i styl życia. Dora na balu dla Rezerwistów i Weteranów poznaje Aleksandra Ordeckiego Osę, który wprowadza dziewczynę w świat dopalaczy i narkotyków. W filmie ukazana jest również rola rodziny, która ma ogromne znaczenie w życiu młodego człowieka. Zobacz więcej zdjęć...