Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w akcji „Łączą nas drzewa”.

Paulina Kopczyńska, Ewa Malowaniec

„Przyroda to spuścizna, którą odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy następcom. Wyrazem naszej dbałości o przyrodę jest sadzenie drzew i dbałość o nie.” – słowa pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa najpełniej oddają przesłanie akcji „Łączą nas drzewa”.

20 kwietnia 2023 r. odbyły się lokalne wydarzenia w ramach tej ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. Jej organizatorami są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe, a patronat nad wydarzeniem objęli: – pan Edward Siarka oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – pan Józef Kubica. Za przeprowadzenie akcji na terenie powiatu grójeckiego odpowiadało Nadleśnictwo Grójec, na czele którego stoi Nadleśniczy Mariusz Wertka. 
W przedsięwzięciu udział wzięło wielu przedstawicieli instytucji z terenu naszego powiatu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi reprezentowała pani Anna Dacka – dyrektor szkoły. Tegoroczne wydarzenia odbywały się pod hasłem sadzenia Lasu Pamięci Jana Pawła II jako wyraz hołdu dla wielkiego Polaka. Nowy las zasili drzewostan Leśnictwa Michałów. Poświęcono także pamiątkowy obelisk, będący świadectwem nieśmiertelności słów i czynów Papieża. 
Nadleśnictwo Grojec przygotowało szereg atrakcji dla uczestników wydarzenia. Wszyscy otrzymali pamiątkowe gadżety i zyskali miłe wspomnienia z tego pogodnego i podniosłego dnia. Zobacz więcej zdjęć...