HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2022/23

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2022/23

WIRTUALNY SPACER

Oferta na rok szkolny 2022/23

Ewa Malowaniec

Po dziesięciu miesiącach intensywnej pracy nadszedł czas na wakacyjny wypoczynek. Uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zasłużyli na dwa miesiące przerwy.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole rozpoczęło się 24 czerwca o godz. 10.00. Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców powitała pani Dyrektor Anna Dacka. Swą obecnością zaszczycili nas: pan Mirosław Maliszewski – poseł na Sejm RP i Prezes Związku Sadowników RP, pan Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego, ks. Wojciech Piórko – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, pani Iwona Pietrzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców.

Czytaj więcej...
E. Kwiatkowska, K. Smolarek, P. Kopczyńska

Wycieczka do Krakowa„Poznaj Polskę” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest zapoznawanie uczniów z polską historią, kulturą i tradycją. Szkoły, których wnioski zostały zaakceptowane, otrzymywały dofinansowanie do jedno-  dwu- lub trzydniowych wycieczek w najpiękniejsze zakątki Polski. Nasza szkoła została beneficjentem drugiej edycji programu i dzięki środkom pieniężnym zorganizowane zostały dwie trzydniowe wycieczki.

Czytaj więcej...
Elżbieta Wojtera

Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzonty,
tak aby osiągając jedne, zawsze widzieć nowe.
Agnieszka Lisak

W dniu 20.04.2022 r. w CKZiU w Nowej Wsi odbyła się prezentacja prac konkursowych uczniów technikum architektury krajobrazu. W jury konkursu zasiedli: Starosta Powiatu Grójeckiego – Pan Krzysztof Ambroziak, wicestarosta - Pani Jolanta Sitarek, Członkowie Zarządu – Pani Marzena Kołacz – Rosołowska, Pan Paweł Siennicki, Pan Andrzej Zaręba, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu – Pani Krystyna Jakubczyk oraz Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi Pani Anna Dacka.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej