HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2022/23

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2022/23

WIRTUALNY SPACER

Oferta na rok szkolny 2022/23

Małgorzata Bosak Baran

Uczniowie Technikum w Nowej Wsi uczcili pamięć powstańców z lat 1830-1831Uczniowie Technikum CKZiU w Nowej Wsi 29 listopada uczcili pamięć Piotra Wysockiego i żołnierzy-powstańców z lat 1830-1831r. Program tegorocznych obchodów 192. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego był wzniosły i uroczysty. Zgromadził poczty sztandarowe, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, instytucji, organizacji społecznych oraz mieszkańców Warki.

Przedstawicielami Technikum podczas listopadowej uroczystości byli nauczyciele oraz uczniowie klas: 4TSE: Aleksander Imas, Weronika Sobieraj, 3TET: Jan Juras, Przemysław Stępień, 3 TRF: Oliwia Jachimowicz, Julia Majewska, Gabriela Strachota.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wzięli udział w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, realizowanym od maja do grudnia 2022 roku.
Celem programu było upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w formie zorganizowanych grup szkolnych. Program umożliwiał korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury – takich jak muzea czy teatry. Spełnia to niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze.

Czytaj więcej...
Magdalena Kmidowska-Giszka, Karol Olszówka

29 listopada 2022 r. w grójeckiej hali sportowej „Spartakus” odbył się VII Memoriał im. Stanisława Roga w piłce koszykowej chłopców. Do udziału w zawodach stawiło się 5 drużyn:

• ZS Grójec
• LO Grójec
• ZS Jasieniec
• CKZiU Nowa Wieś
• ZS Warka

Czytaj więcej...
Elżbieta Wojtera

Uczniowie CKZiU uczestniczyli w konferencji JAGODOWE TRENDY 2022W dniu 25 listopada 2022 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik ogrodnik uczestniczyli w branżowej konferencji JAGODOWE TRENDY 2022r. w Kraśniku.
Poruszane zagadnienia w pierwszym bloku to - ekonomia produkcji jagodowych. Niezwykle interesująca była debata dotycząca rosnących cen produkcji, dyskutowano o przyszłość jaka czeka rośliny jagodowe.
W drugim bloku przedstawiano technologie i nawożenie. Szczególnie uczniów zainspirował wykład ,,Jagodowy Core Team – co robimy jako przedstawiciele branży?
Uczniowie zdobyli dużą porcję wiedzy, zwiedzali stoiska, maszyny do zbioru i pielęgnacji plantacji. Zobacz więcej zdjęć...

Elżbieta Kwiatkowska

We wtorek, 15 listopada 2022r., uczniowie klasy ITE, ITAF, IIITET i IIITSO wraz z opiekunami – panią Elżbietą Kwiatkowską i Sylwią Alzak - wzięli udział w wycieczce do Muzeum Niepodległości i escape room w Warszawie. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta w escape room, gdzie uczniowie musieli zmierzyć się z zagadkami sprawdzającymi wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin. Po przygodzie w escape room uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej w Muzeum Niepodległości.

Czytaj więcej...
Paulina Kopczyńska

 Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zwiedzają Muzeum Życia w PRL w Warszawie.
Warszawskie Muzeum Życia w PRL znajduje się przy ulicy Pięknej, w ścisłym centrum miasta. Uczniowie klas IV TER, IV TS, IV TOA, IV TO oraz IV TA wraz z opiekunami - panią Magdaleną Kmidowską-Giszką oraz panią Pauliną Kopczyńską – 16 listopada br. mieli okazję zwiedzić Muzeum, w którym namacalny jest duch epoki Polski ludowej. Młodzież z zainteresowaniem słuchała słów przewodników, którzy przybliżyli im historię tamtych czasów. Opowieść o PRL bogata była w anegdoty o absurdach, które obrosły już legendą. Wiele z takich absurdów oglądać można było m.in. w filmach Stanisława Barei.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej