Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Elżbieta Wojtera
Odsłony: 3446

logoCentrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do szkół dla dorosłych*:

 

Podstawa prawna:
Na rok szkolny 2023/2024 rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r.poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) art.154 oraz Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznychszkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Lp

Typ szkoły

Cykl nauki (w latach)

podbudowa

Forma kształcenia

Zawód

1.

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

4

po szkole podstawowej (absolwenci branżowych szkół I stopnia oraz zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do klasy II)

zaoczna**

------------

* Do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, za wyjątkiem przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:
forma zaoczna** - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota 8.45 – 16.55, niedziela 8.45 –16.55).

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szkoła zaoczna – możesz więc pracować i zdobywać wykształcenie średnie bez większych zmian w swoim trybie życia.
Czego się nauczysz w Liceum dla dorosłych?
Jesteśmy placówką publiczną, zajęcia prowadzimy zgodnie z podstawami programowymi. Jeżeli jesteś absolwentem branżowej szkoły I stopnia rozpoczniesz naukę od klasy II. Zdobędziesz wiedzę z przedmiotów ogólnych, nauczysz się również języka obcego.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.
Dlaczego warto ukończyć liceum?
Kończąc naukę będziesz mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. Zdobędziesz wykształcenie średnie. Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę u nas w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub po otrzymaniu świadectwa dojrzałości możesz rozpocząć naukę na studiach.

indeks

 

Masz wykształcenie…   masz szansę na pracę