HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2022/23

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2022/23

WIRTUALNY SPACER

Oferta na rok szkolny 2022/23

Katarzyna Smolarek, Joanna Cieślik

Konkurs - opracowania projektu zieleni przy ulicy Poświętne w GrójcuW dniu 6 grudnia grupa uczniów z CKZiU w Nowej Wsi pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych – pani Katarzyny Smolarek i pani Joanny Cieślik udała się do Starostwa Powiatowego w Grójcu w celu omówienie szczegółów konkursu adresowanego do młodzieży kształcącej się w naszej szkole w zawodzie technik architektury krajobrazu. Organizatorem konkursu jest Starosta Powiatu Grójeckiego – pan Krzysztof Ambroziak. Konkurs dotyczy opracowania projektu zieleni przy ulicy Poświętne w Grójcu. Termin składania prac upływa z końcem lutego.

Czytaj więcej...
Maria Kocewiak

Mikołajki 2021 w CKZiU Nowa WieśCo roku w naszej szkole w dzień Mikołajek, uczniów odwiedza ekipa Św. Mikołaja. W tym roku Mikołajów było dwóch i towarzyszyły mu cztery Śnieżynki.
Samorząd Uczniowski - pod opieką pani Marii Kocewiak - przygotował słodkie drobne prezenty mikołajkowe dla uczniów CKZiU Nowa Wieś. W skład mikołajkowego zespołu weszli: Kamil Janowski i Bartosz Kudła z klasy pierwszej technikum ogrodniczego (Mikołaje) oraz Dominika Nankiewicz z klasy trzeciej czteroletniego technikum spedycyjnego (przewodnicząca SU), Amelia Barańska i Klaudia Rosłonkiewicz z klasy trzeciej technikum ekonomicznego, a także Ewelina Ukleja z klasy trzeciej technikum ogrodniczego (Śnieżynki).

Czytaj więcej...
Małgorzata Bosak

Mikołajkowe szaleństwo klasy 2TRFTo była wyjątkowa lekcja wychowawcza, na którą wszyscy niecierpliwie czekali. Lęk i obawa uczniów klasy drugiej technikum reklamy, technikum usług fryzjerskich, czy wzorowo wywiązywali się z obowiązków szkolnych, czy byli dla siebie mili i życzliwi, wreszcie, czy wszyscy otrzymają prezenty, okazały się nieuzasadnione. Długo czekaliśmy na moment, aby wspólnie cieszyć się i radować. Nareszcie! Św. Mikołaj zapukał do drzwi naszej klasy. Worek mieszkańca Laponii wypełniony po brzegi. Prezenty zachwyciły i ucieszyły wszystkich. Były wśród nich słodkości czy wesołe maskotki przypominające beztroskie dzieciństwo. Jeden z naszych uczniów ma zainteresowania wędkarskie. Jego marzeniem było złowienie ,,medalowej sztuki”, wyjątkowego okazu. Marzenie spełniło się…
Po rozdaniu upominków przyszedł czas na posiłek. Uczniowie doskonale wiedzieli jak ten czas uprzyjemnić, toteż zamówili pizzę i we wspólnym towarzystwie spędzili miłe chwile. Więcej zdjęć...

Hanna Rejnchard

Bezpieczne praktyki i środowisko 2021 – kurs online1 i 2 grudnia 2021 r. uczniowie klas trzecich technikum CKZiU uczestniczyli w certyfikowanym, dwudniowym kursie online.
Celem szkolenia było upowszechnienie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.
Tematyka spotkania dotyczyła zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu istotnych obszarów z zakresu prawa pracy. Kurs prowadzili specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Wiedza zdobyta podczas szkolenia przyczyni się z pewnością do pokonywania barier związanych z wejściem na rynek pracy, uświadomienia własnych praw i obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Więcej zdjęć...

Paulina Kopczyńska, Łukasz Woźniak

Uczniowie Technikum Reklamy CKZiU w Nowej Wsi z wizytą w drukarniW środę, 1 grudnia 2021 r., uczniowie klasy drugiej technikum w zawodzie technik reklamy uczestniczyli w wycieczce zawodowej w ramach zajęć praktycznych. Opiekę nad przebiegiem wycieczki sprawowali nauczyciele uczący w technikum reklamy, p. Łukasz Woźniak i p. Paulina Kopczyńska.

Czytaj więcej...
Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec

Młodzi przedsiębiorcy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego już działają!Uczniowie klasy III w zawodzie technik ekonomista, w ramach innowacyjnego programu edukacyjnego Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zorganizowali i prowadzą w szkole realnie działającą firmę – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.
Celem programu jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...
Małgorzata Bosak

Zakończenie obchodów 200. rocznicy śmierci Jana Kozietulskiego – gwardzisty cesarza NapoleonaUroczystości 28 listopada zakończyły rok obchodów 200. rocznicy śmierci płk. Jana Kozietulskiego, a także 213. rocznicy szarży pod Somosierrą. Uczestnik kampanii napoleońskich, bohater spod Somosierry, zmarł w 1821 r. w Warszawie, a pochowany został w podziemiach kościoła Świętej Trójcy w Belsku Dużym.
Jan Kozietulski był człowiekiem czynu i pola walki. W listopadzie 1808 r. poprowadził słynną szarżę polskich szwoleżerów na przełęczy Somosierra, otwierając Bonapartemu drogę na Madryt. Rok później uczestniczył w zwycięskiej bitwie pod Wagram, do sukcesu której przyczynił się atak szwoleżerów w końcowej fazie bitwy. Pułkownika uhonorowano dwoma Krzyżami Legii Honorowej oraz tytułem barona Cesarstwa Francuskiego.

Czytaj więcej...
Małgorzata Bosak

Hołd pułkownikowi Piotrowi Wysockiemu i powstańcom listopadowymW 191. rocznicę rozpoczęcia największego zrywu niepodległościowego Polaków w XIX wieku – Powstania Listopadowego 1830 roku, społeczność Warki 29 listopada, uczciła pamięć pułkownika Piotra Wysockiego i powstańców listopadowych. W obchodach organizowanych przez Gminną Instytucję Kultury Dworek na Długiej, wzięły udział władze samorządowe Warki, Poczty Sztandarowe, środowiska kombatanckie, przedstawiciele instytucji samorządowych i mieszkańcy Warki. Msza św. w intencji Piotra Wysockiego i Ojczyzny odprawiona została w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej.

Czytaj więcej...
Maria Kocewiak

Celem projektu „Lekcje z ZUS” jest budowanie świadomości młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych ludzi wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Czytaj więcej...
Małgorzata Bosak

Szacunek do przeszłości fundamentem przyszłości
Zdjęcia z akcji "Szkoła pamięta"Już po raz trzeci Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje akcję ,,Szkoła pamięta”. CKZiU w Nowej Wsi przystąpiło do akcji, podejmując szereg działań, celem upamiętnienia ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych.
Przed dniem Wszystkich Świętych, młodzież technikum wraz z opiekunem Samorządu, panią Marią Kocewiak, porządkowała bezimienne, opuszczone groby na cmentarzach w Boglewicach i Wrociszewie, a także grób Patrona szkoły Tomasza Nocznickiego na cmentarzu w Lipiu. Młodzież zapaliła znicze, złożyła wiązankę.
Społeczność szkoły pamięta o tych, którzy swoją działalnością zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej.
Uczniowie klasy drugiej pięcioletniego Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Usług Fryzjerskich, wraz z wychowawcą panią Małgorzatą Bosak, 29 października, odwiedzili lokalne miejsce pamięci w Gołębiowie – zbiorową mogiłę powstańców styczniowych z oddziału majora Władysława Grabowskiego. Powstańcy polegli w bitwie stoczonej z wojskiem carskim, w dniu 13 maja 1863r. Dla upamiętnienia poległych wzniesiono murowany obelisk, ufundowany po pierwszej wojnie światowej przez dziedzica Nowej Wsi - Tadeusza Mariana Daszewskiego. W 1926 r. usypany został w tym miejscu kopiec, na którym w 2013r. umieszczono tablicę pamiątkową.
Młodzież poznała historię tego miejsca, złożyła kwiaty i zapaliła znicze; pielęgnując tym samym pamięć o bohaterach wolności, związanych z historią regionu i społeczności. Uczniowie dostrzegli, że nasi bohaterowie kształtowali nie tylko dzieje tego miejsca, ale też nasze wyobrażenia o wartościach moralnych: poświęcenia, odpowiedzialności, odwagi – dziś są już częścią historii. Więcej zdjęć...

Małgorzata Bosak

Uczniowie Technikum CKZiU Nowa Wieś w obchodach niepodległościowych w WarceW 103 rocznicę odzyskania Niepodległości, 11 listopada, delegacja uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, uczestniczyła w uroczystościach niepodległościowych w Warce. Organizatorem uroczystości była Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej w Warce z Dyrektorem panem Andrzejem Zarębą. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa. Po mszy zebrani wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne: "Marsz Pierwszej Brygady", "Przybyli ułani" czy "Rozkwitały pąki białych róż".

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej