HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2023/24

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2023/24

Film promocyjny

Oferta

Ewa Malowaniec

„Zbudzić duszę biało-czerwoną” – 104. rocznica odzyskania niepodległości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.
Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którzy poświęcili własne życie, by uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, przekazywaną następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

Czytaj więcej...
Grzegorz Rudkowski, Judyta Grzelec, Ewa Malowaniec

 

„W góry, w góry, miły Bracie! Tam nauka czeka na Cię!” – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Zakopanem i nie tylko.

W dniach od 8 do 10 listopada 2022 r. uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczyli w wycieczce do Wieliczki, Zakopanego i Krakowa, realizowanej w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Grupa czterdziestu uczniów z klas pierwszych, drugich i czwartych technikum skorzystała z dofinansowania przyznawanego przez Ministra Edukacji w formie dotacji celowej na wycieczki szkolne służące praktycznemu odkrywaniu śladów historii i zdobywaniu nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Dla naszej młodzieży i opieknów – pani Judyty Grzelec, pani Anny Wiktorowskiej i pana Grzegorza Rudkowskiego – były to tym razem najpiękniejsze zakątki Polski południowej.

Czytaj więcej...
Lidia Ciża

9 listopada 2022 roku Anna Sobczak, Kacper Czamara z klasy I technikum reklamy oraz Martyna Tokarska z kl. IV technikum architektury krajobrazu reprezentowali CKZiU w Lokalnym Konkursie Recytatorskim „Wareckie Recytacje” o tematyce patriotycznej. Poziom wystąpień był niezwykle wysoki i wyrównany. Anna Sobczak znalazła się na podium – zajęła III miejsce za prezentację wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”.
Gratulujemy uczestnikom udziału w konkursie i życzymy powodzenia w rozwijaniu swoich uzdolnień artystycznych! Zobacz więcej zdjęć...

Małgorzata Bosak Baran, Łukasz Woźniak

 4 listopada uczniowie klas: 1 TR i 3 TRF pod opieką wychowawców: p. Łukasza Woźniaka i p. Małgorzaty Bosak - Baran, zorganizowali wyjazd do Radomia. Odwiedzili miejsce pamięci – pomnik protestu robotniczego w czerwcu 1976 roku. Aby młodzież mogła zrozumieć najnowszą historię Polski, cały proces transformacji ustrojowo - politycznej i gospodarczej od 1989 roku, należy dokładnie poznać historię czasów reżimu komunistycznego lat 1944/45 - 1989.
W 1976 roku doszło do fali protestów społecznych w wielu miejscowościach w kraju. W Radomiu, Ursusie i Płocku demonstracje miały gwałtowny przebieg. 25 czerwca na ulice Radomia, w proteście przeciw planowanym podwyżkom cen żywności, wyszło ok. 20-25 tysięcy osób. Uczestnikami protestu byli pracownicy przedsiębiorstw z terenu Radomia i województwa oraz studenci i uczniowie szkół średnich. Doszło do starć z milicją i oddziałami ZOMO. Według Instytutu Pamięci Narodowej zatrzymano 654 osoby, dwaj protestujący robotnicy zginęli. Władze komunistyczne brutalnie stłumiły protest, a jego uczestników poddały dalszym represjom (pozbawienie wolności, grzywny, pobicia, wyrzucenie z pracy). Pracę straciło ok. 900 osób, przede wszystkim pracowników Zakładów Metalowych ,,Łucznik”.

Czytaj więcej...
Maria Kocewiak

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi od wielu lat otaczają opieką grób Tomasza Nocznickiego, znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Lipiu. Jest to wyraz szacunku dla patrona naszej szkoły i świadectwo uznania dla duchowego dziedzictwa wybitnego działacza ruchu ludowego okresu dwudziestolecia międzywojennego.
26 października 2022 przedstawicielki szkolnej społeczności: Alicja Dąbrowska, Kasia Michalak i Zuzanna Stokowska odwiedziły miejsce wiecznego spoczynku Tomasza Nocznickiego, by – jak co roku – w związku ze zbliżającym się Dniem Zadusznym zadbać o godny wygląd grobu patrona.
Nieustannie i na wiele sposobów podkreślamy obecność życiowego dorobku Tomasza Nocznickiego w naszej świadomości. Skromna wiązanka kwiatów i zapalony znicz to szczery wyraz naszej pamięci o patronie szkół w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Zobacz więcej zdjęć...

Maria Kocewiak

Pamiętamy o zapomnianych.
Początek listoSprzątanie grobówpada to czas, kiedy w szczególny sposób czcimy pamięć naszych bliskich zmarłych. Wyrazem szacunku jest przyozdabianie ich grobów kwiatami i płonącymi zniczami. Są jednak mogiły, których istnienie uleciało ludzkiej pamięci, które mijamy obojętnie i nieuważnie.
27 października 2022 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi: Wiktoria Bińkiewicz, Adrian Kamiński, Oliwia Czamara, Michał Kowalczyk wraz z opiekunem – Marią Kocewiak – sprzątali zapomniane groby na cmentarzach w Boglewicach i we Wrociszewie.
Nekropolie to część naszej historii, naszych korzeni. Dlatego nie zgadzamy się, by pamięć o zmarłych bliźnich zaginęła. Chociaż nie znaliśmy tych ludzi osobiście, ofiarowaliśmy im naszą pracę, znicz i modlitwę. Zobacz więcej zdjęć...

Małgorzata Bosak Baran, Ewa Malowaniec

Uczniowie Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pamiętają o przeszłości – wizyta w Krobowie w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego.

Szkoła pamięta 2Troska młodzieży Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi o lokalne cmentarze, pomniki, tablice pamiątkowe czy inne miejsca, upamiętniające postacie lub wydarzenia znaczące dla narodu i naszego państwa, jest wyrazem patriotyzmu i sposobem manifestacji tożsamości narodowej.
26 października uczniowie z klasy trzeciej, kształcący się w zawodach technik reklamy i technik usług fryzjerskich, oraz reprezentanci klasy pierwszej w zawodzie technik reklamy i klasy czwartej w zawodzie technik spedytor, odwiedzili miejsce pamięci w Ryszkach. Młodzież oddała hołd cywilnym mieszkańcom okolicznych miejscowości, zamordowanym przez niemieckich oprawców z Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku, a także żołnierzom 31. Pułku Strzelców Kaniowskich z 10. Dywizji Piechoty Armii „Łódź”, poległym podczas walk toczonych na tym terytorium.

Czytaj więcej...
Anna Wiktorowska

W dniu 17 października 2022r. Pani aspirant sztabowa Ewelina Kozdruj z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu zorganizowała projekcję filmu profilaktycznego „Zdążyć”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Film poprzedziła pogadanka funkcjonariusza policji nt. przeciwdziałania uzależnieniom oraz bezpieczeństwu dzieci i młodzieży na drogach.
Film ma na celu przestrzegać młodzież przed zażywaniem substancji psychoaktywnych. Opowiada historię studentki Dory Skrzyńskiej która wraca z Nowego Jorku do rodzinnego domu w Polsce. Brat Dory – Przemek jest żołnierzem, bardzo kocha swoją siostrę i nie do końca akceptuje jej wybory i styl życia. Dora na balu dla Rezerwistów i Weteranów poznaje Aleksandra Ordeckiego Osę, który wprowadza dziewczynę w świat dopalaczy i narkotyków. W filmie ukazana jest również rola rodziny, która ma ogromne znaczenie w życiu młodego człowieka. Zobacz więcej zdjęć...

Elżbieta Kwiatkowska

We wtorek, 18 października 2022r., uczniowie klasy II TO, III TET i IIITSO wraz z opiekunami – panią dyrektor Anną Dacka, panią Elżbietą Kwiatkowską i panią Marią Kocewiak - wzięli udział w wycieczce do Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie i do kina Helios na film pt. ”Orzeł. Ostatni patrol”. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Ruchu Ludowego – nazywanego „Żółtą Karczmą”, założonego w 1984r. Zajmuje się ono „ocalaniem od zapomnienia” i gromadzeniem cennych pamiątek związanych z historią polskiej wsi oraz działalnością chłopskich partii, stronnictw i organizacji. Podczas wizyty w muzeum uczniowie uczestniczyli w spotkaniu plenerowym poprowadzonym przez dyrektora muzeum dr. Janusza Gmitruka.

Czytaj więcej...
Anna Dacka, Ewa Malowaniec

Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymują je nauczyciele legitymujący się wyróżniającą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjujący i podejmujący nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej.
W tym roku Medal otrzymała pani Maria Kocewiak – wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży ekonomicznej. Dorobek zawodowy naszej koleżanki potwierdza zasadność nominowania jej do tego wyróżnienia.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej