Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

O nas - CKZ

Anna Zabieglińska Szwedo
Odsłony: 3487

Centrum Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników – uczniów branżowych szkół I stopnia. Młodzież ucząca się w klasach wielozawodowych realizuje kształcenie ogólne w szkołach macierzystych, kształcenie praktyczne u pracodawców, a kształcenie zawodowe teoretyczne w czasie czterotygodniowych turnusów w CKZ. W sumie, w ciągu trzyletniego cyklu młodociany pracownik spędza u nas 3 miesiące. Centrum realizuje kształcenie teoretyczne w następujących zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Podczas realizacji kursu młodzież dokształcająca się ma możliwość zakwaterowania w Internacie. CKZ dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami wykładowymi, , biblioteką.