HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2023/24

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2023/24

Film promocyjny

Oferta

Ewa Malowaniec

Światowy Dzień Ziemi to cykliczne wydarzenie, obchodzone każdego roku 22 kwietnia. Celem Dnia Ziemi jest kształtowanie w społeczeństwie postaw proekologicznych.
Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono 22 kwietnia 1970 w USA. W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Zmiana zaczyna się od działania”. Włączając się aktywnie w promowanie Dnia Ziemi, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprosiło do współpracy uczniów szkół z terenu miasta i gminy Warka. Uczestnicy akcji pomogli w wiosennych pracach porządkowych na terenie zabytkowego parku otaczającego Muzeum.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

Dzień otwarty 20_04_2023W czwartek, 20 kwietnia 2023 roku ponownie gościliśmy w naszej szkole uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Podczas wiosennego Dnia Otwartego mogli oni zapoznać się z ofertą edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na rok 2023/2024. Zaprezentowano także zaplecze dydaktyczne do nauczania praktycznego i ofertę internatu. Wszyscy nasi goście podkreślali, że szkoła i jej otoczenie są bardzo ładne, co dało się zauważyć dzięki pięknej pogodzie podkreślającej atuty terenu.

Czytaj więcej...
Marzenna Dębowska-Mróz

spotkanie organizacyjneW środę, 19 kwietnia, rozpoczęliśmy współpracę w ramach projektu „Zalogowani do dialogu" z Fundacją Wspierania Dialogu „Rozmawiajmy" (Iwona Kozieja - "Rozmawiajmy") . Projekt dedykowany jest 50 uczniom z #CKZiUNowaWieś.

Czytaj więcej...
Paulina Kopczyńska, Ewa Malowaniec

„Przyroda to spuścizna, którą odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy następcom. Wyrazem naszej dbałości o przyrodę jest sadzenie drzew i dbałość o nie.” – słowa pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa najpełniej oddają przesłanie akcji „Łączą nas drzewa”.

Czytaj więcej...
Małgorzata Bosak Baran

Zdjęcie z wręczenia nagród31 marca w Technikum CKZiU Nowa Wieś uroczyście wręczone zostały dyplomy i nagrody dla uczestników XI edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”. Nagrody wręczył organizator, Senator RP - Pan Stanisław Karczewski. Pan Senator podziękował dyrekcji, nauczycielom, uczniom naszej szkoły za udział w konkursie, za trud włożony w przygotowanie prac, wykorzystanie różnych źródeł informacji i pielęgnowanie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

Czytaj więcej...
Paulina Kopczyńska

Żyjemy w świecie otaczających nas zewsząd mediów i reklam. Internet powoli wyrasta na wiodące medium reklamowe, o czym doskonale wiedzą uczniowie CKZiU w Nowej Wsi, kształcący się w zawodzie technik reklamy. W związku z tym przydatna jest wiedza w zakresie ochrony przez niebezpieczeństwami, które mogą spotkać każdego użytkownika sieci, a niestety – wielu internautów nie jest świadomych zagrożeń.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

Pod hasłem „Pracodawca kapitałem nowoczesnej szkoły”, 31 marca 2023 roku zorganizowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi forum pracodawców, służące wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego.
Wyzwania współczesności, przed którymi stają szkoły ponadpodstawowe realizujące powyższą formę kształcenia (technika, szkoły branżowe), wymagają dostosowania spełnianych zadań edukacyjnych i wychowawczych do oczekiwań konkretnych pracodawców. Z kolei sprecyzowane sugestie właścicieli zakładów pracy pozwalają młodzieży uświadomić sobie, że firma, w której odbywają staż lub praktykę zawodową, może być ich docelowym miejscem zatrudnienia, jeśli sprostają wymaganiom pracodawców i w pełni wykorzystają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w czasie nauki w szkole. Kadra kierownicza i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w pełni rozumieją konieczność świadomego uczestnictwa firm współpracujących ze szkołą w procesach kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi biorą udział w kolejnej edycji programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, realizowanej w 2023 roku.
Program umożliwia korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury – takich jak muzea czy teatry. Pozwala to na popularyzację oraz doskonalenię form młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

Niedaleka przyszłość uczniów klas ósmych to wybór szkoły średniej. Warto dobrze przyjrzeć się ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat grójecki, by wybrać najlepszą placówkę.
Jest nią niewątpliwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. To szkoła o pięćdziesięcioletniej tradycji, nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz profesjonalnej i pełnej empatii kadrze pedagogicznej, gotowej wspierać młodzież w budowaniu optymalnej przyszłości. Niepodważalne zalety szkoły można było poznać osobiście podczas Dnia Otwartego.
We wtorek – 28 marca 2023 roku – gościliśmy w murach Centrum uczniów klas ósmych wraz z rodzicami. Serdeczne przyjęcie pozwoliło w niezwykle miłej atmosferze poznać ofertę edukacyjną naszej szkoły, zaplecze dydaktyczne do nauczania teoretycznego i praktycznego, ciekawostki o zawodach i ofertę internatu. Wszyscy nasi goście podkreślali, że szkoła i jej otoczenie są bardzo ładne, co niewątpliwie przekłada się na przyjazną atmosferę.

Czytaj więcej...
Izabela Matejuk

W dniu 10.03.2023 uczniowie klasy II TO, kształcący się w zawodzie technik ogrodnik w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej wsi, uczestniczyli pod opieka nauczycieli w wycieczce dydaktycznej, mającej na celu zdobycie informacji na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa ,,Twój Owoc” w Wichradzu. Uczniowie, wraz z opiekunami mieli niepowtarzalną okazję poznać tajniki działalności firmy związanej z polskim rynkiem sadowniczym od wielu lat.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej