Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2024/25

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2024/25

Film promocyjny

Oferta

Wycieczka do Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie

Małgorzata Bosak

„Niechaj tylko to jedno pamiętają o nas, żeśmy padli za wolność, aby była prawem…”
Te słowa towarzyszyły uczniom klas: II Technikum Organizacji Reklamy, II Technikum Usług Fryzjerskich oraz III Technikum Spedycyjnego, którzy w ramach oZdjęcie - Wycieczka do Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawiebchodów Dni Pamięci Pawiaka, 7 października odwiedzili Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie w alei Jana Chrystiana Szucha 25. Dziś mieści się tutaj muzeum a podczas okupacji była to siedziba niemieckiej policji Gestapo. Opiekę na uczniami sprawowali nauczyciele: p.Małgorzata Bosak, p.Karol Olszówka i p.Agnieszka Siepietowska. Młodzież obejrzała ciekawy program historyczno-edukacyjny, przygotowany przez rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Warszawy 1939-1945 i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Program ukazał okupacyjną historię niemieckiej dzielnicy przy pomocy oryginalnych rekwizytów, mundurów, motocykli, samochodów, zasieków z drutu kolczastego.

Czytaj więcej...

Wieczory teatralne

Elżbieta Kwiatkowska

plakat wieczory teatralne

Sprzątanie świata 2021

Paulina Kopczyńska

sprzątanie świata

Najlepszy maturzysta CKZiU w Nowej Wsi

Admin

Najlepszy maturzysta CKZiU w Nowej Wsi Więcej zdjęć...

Aktyw biblioteczny

Paulina Kopczyńska

Zapisy do aktywu bibliotecznego - plakat

Dzień Głośnego Narodowego Czytania 2021 w CKZiU Nowa Wieś

Admin

Narodowe czytanie w CKZiU w Nowej WsiOgólnopolski Dzień Głośnego Czytania w CKZiU Nowa Wieś co roku łączymy z obchodami Narodowego Czytania. W tym roku para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda - jako lekturę dziesiątej edycji Narodowego Czytania wybrała najsłynniejsze dzieło pióra Garbieli Zapolskiej, czyli "Moralność pani Dulskiej". Utwór czytany był w bibliotece szkolnej z podziałem na role, a w obchodach udział brały klasy III TER oraz IV TAE. Wydarzenie koordynowały panie Ewa Malowaniec i Paulina Kopczyńska. Wiecej zdjęć...

Zielona szkoła klas IITET,TSO i TRF i IIITO Technikum

Paulina Kopczyńska

„Każde miejsce, które odwiedzasz, staje się w jakiś sposób częścią ciebie.” – Anita Densai

Zielona szkoła klas IITET,TSO i TRF i IIITO TechnikumW dniach od 6 do 10 września 2021r. uczniowie klasy IITET, IITSO, IITRF i IIITO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pod opieką wychowawców: p. Małgorzaty Bosak, p. Elżbiety Kwiatkowskiej, p. Katarzyny Smolarek i p. Pauliny Kopczyńskiej odbyli 5 - dniową zieloną szkolę w Szklarskiej Porębie. Skoro świt uczniowie wyruszyli z Nowej Wsi i wszystkim dopisywał dobry humor, dlatego czas podróży mijał bardzo przyjemnie. A pogoda zapowiadała się wymarzona…

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie 2021

Paulina Kopczyńska

Narodowe czytanieW sobotę, 4 września 2021 r., w całej Polsce przeprowadzono obchody Narodowego Czytania.
Narodowe Czytanie to organizowana co roku akcja czytania wybitnych dzieł literatury polskiej, zainicjowana w 2012 roku przez ówczesnego Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. W tegorocznej – jubileuszowej – dziesiątej edycji lekturą była „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

Czytaj więcej...

Udział Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Dożynkach Powiatu Grójeckiego.

Ewa Malowaniec

Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Uroczystość łączy obrzędy religijne z festynem o charakterze ludowym. Jest to również okazja do zaprezentowania się różnych firm i instytucji z terenów powiatu grójeckiego. Tegoroczne Dożynki Powiatu Grójeckiego odbyły się 5 września w Lewiczynie.

Czytaj więcej...

Nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ewa Malowaniec

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021-22Pierwszego września 2021 roku w milionach polskich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. Rok wyjątkowy ze względu na doświadczenia lat poprzednich i trwającą pandemię COVID-19. Rozpoczynamy zajęcia w formie stacjonarnej z nadzieją, że nie będziemy już musieli prowadzić ich zdalnie.
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pierwszy dzwonek zabrzmiał w tym dniu o godz. 10.00. Organizacja uroczystości, uwzględniająca pandemiczne obostrzenia, wyglądała nietypowo. Uczniowie klas pierwszych spotkali się z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej. Uczniowie starszych klas – z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej