Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Uczniowie CKZiU z wizytą w firmie ,,TWÓJ OWOC”

Izabela Matejuk

W dniu 10.03.2023 uczniowie klasy II TO, kształcący się w zawodzie technik ogrodnik w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej wsi, uczestniczyli pod opieka nauczycieli w wycieczce dydaktycznej, mającej na celu zdobycie informacji na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa ,,Twój Owoc” w Wichradzu. Uczniowie, wraz z opiekunami mieli niepowtarzalną okazję poznać tajniki działalności firmy związanej z polskim rynkiem sadowniczym od wielu lat.

Siedzibę firmy uczniowie zwiedzali pod opieką właściciela - Pana Artura Pietrzyckiego. Poznali historię procesu, który doprowadził do zrzeszenia blisko 30 producentów najwyższej jakości owoców z rejonu Mazowsza oraz rozważali, w czym tkwi sekret udanej, wieloletniej ich współpracy. Zrozumieli, jak ważne jest połączenie wieloletniej tradycji z podążaniem za najnowszymi trendami i ciągłym podnoszeniem kwalifikacji. 
Pan Artur Pietrzycki oprowadził także uczniów po należącym do firmy nowoczesnym obiekcie, w którym magazynowane, sortowane i przygotowywane do sprzedaży jest blisko 100 ton owoców każdego dnia. Młodzież miała niesamowitą okazję obserwować drogę, jaką przechodzą jabłka, tak aby w idealnej kondycji dotarły do konsumenta. Przyszli ogrodnicy poznawali szczegóły dotyczące budowy obiektów chłodniczych i magazynowych, zasady działania linii sortujących oraz zaplecza logistycznego przedsiębiorstwa ,,Twój Owoc”.
Pobyt w firmie ,,Twój Owoc” uczniowie zakończyli długą i owocną dyskusją z Panem Arturem Pietrzyckim. Wyciągnęli z niej wiele ważnych wniosków. Zrozumieli, że w dzisiejszych, niełatwych dla branży ogrodniczej czasach, bardzo istotne jest zdobycie rzetelnego wykształcenia, ciągłe poszerzanie swoich kompetencji oraz wiara we własne możliwości. 
Serdecznie dziękujemy za możliwość zdobycia tak cennej wiedzy w niezwykle serdecznej atmosferze. Zobacz więcej zdjęć...