HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Małgorzata Bosak Baran

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Społeczność Technikum CKZiU w Nowej Wsi aktywnie uczestniczy w obchodach rocznicowych.

25 kwietnia uczniowie klasy pierwszej Technikum, kształcący się w zawodach technik spedytor i technik ogrodnik oraz klasy trzeciej Technikum, kształcący się w zawodzie technik spedytor, wraz z nauczycielami: Małgorzatą Bosak-Baran i Marleną Chustecką, odwiedzili Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. W sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Muzealnego odbył się pokaz filmów dokumentalnych dotyczących historii warszawskiego getta. W ramach pokazu uczniowie zobaczyli: „Historię warszawskiego getta” i „Dwie Flagi. Opowieść o Żydowskim Związku Wojskowym”.
Kierowniczka działu edukacji Muzeum Getta Warszawskiego - dr Halina Postek, przekazała obecnym cenne informacje dotyczące realizacji filmów, a także wydarzeń sprzed 80 laty. Powstanie w getcie warszawskim 1943 r. było największym zbrojnym zrywem Żydów w czasie II wojny światowej. Było ono odpowiedzią na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta. W nierównej, trwającej prawie miesiąc walce, słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór żołnierzom z oddziałów SS, Wehrmachtu.
Zarówno projekcja filmów, jak i przekazane informacje, wywarły na uczniach ogromne wrażenie. Utwierdziły w przekonaniu, że powstanie w getcie warszawskim jest symbolem męstwa, determinacji i odwagi, woli walki o wolność, woli samodecydowania o sobie.
Pamiętamy o zagładzie, o heroizmie powstańców czasów wojny i okupacji. Ta okrutna i straszliwa lekcja historii jest przestrogą także na przyszłość. Oby nigdy nie musiała się powtórzyć. Zobacz więcej zdjęć...