HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Ewa Malowaniec

pozegnanie maturzystów 2023 062„Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy” powiedział Leonardo da Vinci, a słuszność tej tezy znajduje potwierdzenie w osiągnięciach kolejnego rocznika absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
28 kwietnia 2023 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum im. Tomasza Nocznickiego, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik reklamy i technik ekonomista, ostatnim dniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły rozpoczęło się o godz.12:00.

Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała pani Anna Dacka – Dyrektor Centrum. Uroczystość uhonorowali swą obecnością: pan Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, pan Krzysztof Ambroziak – Starosta Powiatu Grójeckiego, pan Jan Madej – Radny Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji, pani Ewa Wieczorek, reprezentująca Burmistrza Warki pana Dariusza Gizkę, pani Barbara Tybiszewska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. im. Ks. Jana Twardowskiego w Grójcu, pani Marzena Tomaszewska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi, pani Mariola Lenarczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców CKZiU w Nowej Wsi. W uroczystości uczestniczyli również absolwenci i ich rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie klas młodszych.
W swym wystąpieniu pani Dyrektor Anna Dacka podziękowała absolwentom za trwałe i chlubne wpisanie się w historię szkoły. Wspomniała, że są rocznikiem wyjątkowym, bo ostatnim, który kształcił się w szkole podstawowej, potem w gimnazjum, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej. Podkreśliła, że przez minione cztery lata, mimo trudnych wyzwań rzeczywistości, takich jak pandemia koronawirusa i ograniczenia z niej wynikające, wszyscy nauczyciele dokładali wszelkich starań, by dobrze przygotować uczniów nie tylko do matury i egzaminów zawodowych, ale także do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że tegoroczni absolwenci będą wspominać szkołę z uśmiechem i wzruszeniem, a oprócz dat, wzorów czy reguł, zapamiętali również rady, jakie dawali im nauczyciele i będą umieli korzystać z nich w dalszym życiu.
Zaproszeni goście życzyli absolwentom kształtowania przyszłości, która się przed nimi otwiera, zgodnie ze swoimi marzeniami. Podkreślali także, że lata spędzone w szkole średniej pozostają na zawsze w pamięci jako okres młodzieńczej jeszcze beztroski, a równocześnie pierwszych prób radzenia sobie z trudami dorosłości.
Na dobrą wróżbę poradzenia sobie ze zbliżającym się poważnym sprawdzianem, jakim jest egzamin maturalny, abiturienci otrzymali „szczęśliwe długopisy”, ofiarowane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.
Najważniejszym wydarzeniem w tym dniu było niewątpliwie wręczenie nagród wyróżniającym się absolwentom. Najlepsze wyniki w ciągu czterech lat nauki uzyskała Julia Biniszewska, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista, która ukończyła szkołę ze średnią 5,03. Otrzymała ona nagrodę, ufundowaną przez Burmistrza Warki.
Świadectwa z wyróżnieniem, potwierdzające średnią ocen powyżej 4,75, odebrały: Alicja Dąbrowska i Klaudia Kołacz z zawodu technik ekonomista, Julia Jasińska z zawodu technik reklamy, Dominika Piotrowska i Julia Wąsiewicz z zawodu technik architektury krajobrazu.
W gronie wyróżnionych za osiągnięcia sportowe lub reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach znaleźli się także: Filip Zmysłowski, Adrian Kamiński, Kacper Martyniak. Wielu uczniów otrzymało podziękowania za aktywne uczestnictwo w akcjach HDK. Za pracę na rzecz szkoły nagrodzeni zostali również: Mateusz Wasilewski, Kacper Martyniak, Dominika Nankiewicz i Wiktoria Bińkiewicz, Alicja Dąbrowska i Katarzyna Michalak, Julia Stelmasińska.
Szczególnie wzruszeni byli obecni na uroczystości rodzice, którzy z dumą odebrali od pani dyrektor listy gratulacyjne i podziękowania za współpracę ze szkołą.
Po odebraniu świadectw ukończenia Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, przedstawiciele uczniów byłych już klas czwartych podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata, codzienny trud dydaktyczny, wyrozumiałość i cierpliwość, a także zapewnili o zachowaniu tylko miłych wspomnień o szkole. Wyrazy wdzięczności przekazali również rodzice.
Uczniowie klas czwartych technikum pięcioletniego, wspomagani przez przedstawicieli klas młodszych, pożegnali starszych kolegów wzruszającym programem artystycznym i życzeniami sukcesów w dalszym życiu. O staranność interpretacyjną programu zadbała pani Lidia Ciża, a finezyjny i niepowtarzalny wystrój sali był dziełem pani Małgorzaty Malec.
Przed absolwentami czas próby – egzaminy pisemne na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Życzymy im, by w dniu ogłoszenia wyników matur mogli świętować pełen sukces! Zobacz więcej zdjęć...