Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

,,Pokolenie zmiany – edukacja kompetencji przyszłości” – konferencja naukowa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ewa Malowaniec

konferencja 2024 037Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi to szkoła, która z sukcesem łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do edukacji. Bogata oferta kierunków kształcenia, odpowiadająca potrzebom lokalnego rynku pracy, współpraca z uczelniami wyższymi, lokalnymi instytucjami i organizacjami oraz przedsiębiorstwami, stanowiąca element nowoczesnego nurtu kształcenia dualnego, uczestnictwo w licznych projektach i programach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, korzystanie z rożnych stypendiów – to znaczące dowody naszego aktualnego podejścia do kształcenia młodzieży.

Jednym z naszych priorytetów jest aktywizacja uczniów i poprawa procesu dydaktycznego. Miała przysłużyć się temu konferencja naukowa ,,Pokolenie zmiany – edukacja kompetencji przyszłości”, zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia szkoły w dniu 11 kwietnia 2024 roku. Celem spotkania było przede wszystkim poznanie innowacyjnych sposobów i technik pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT, dzięki którym szkoły będą lepiej przygotowane do współczesnych wyzwań świata realnego i wirtualnego, a także zwrócenie uwagi na możliwości zmian w podejściu do edukacji, wzmacniających efekty pracy nauczycieli. Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Grójecki, patronatem medialnym wydarzenie wsparły lokalne gazety: „Kurier Warecki” i „Jabłonka”.
O godzinie 11:00 rozpoczęła się prelekcja dla uczniów. O godz. 14:00 pani Anna Dacka – dyrektor CKZiU – powitała dyrektorów i nauczycieli szkół powiatu grójeckiego, przybyłych na drugą część konferencji. W gronie gości znalazły się min.: pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Barbara Sygitowicz – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Powiatu Grójeckiego. Wszyscy zgromadzeni z uwagą wysłuchali wypowiedzi prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr. hab. Jacka Pyżalskiego.
Profesor Jacek Pyżalski jest uczestnikiem i koordynatorem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących kompetencji cyfrowych młodzieży oraz kondycji psychicznej nauczycieli. To również autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej. W części przeznaczonej dla uczniów prof. Pyżalski zwrócił młodzieży uwagę na rozwiązania dotyczące samokształcenia się, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (m.in. ChatGPT). Podczas konferencji dla dyrektorów i nauczycieli przekazał słuchaczom oparte na wiedzy praktyczne rozwiązania, służące doskonaleniu kompetencji przyszłości (tzw. kompetencji miękkich). Przedstawiane przez prof. Pyżalskiego metody współpracy z uczniem oraz zespołem klasowym są nowoczesne i bardzo praktyczne. Z pewnością pozwolą one uczestnikom konferencji inaczej spojrzeć na wyzwania współczesnego świata.
„Chcemy robić mądrą edukację” – słowa prof. Jacka Pyżalskiego nabierają nowego i ważnego znaczenia w kontekście okoliczności, w których wybrzmiały w naszej szkole. Jubileusz 50-lecia jej istnienia jest okazją do refleksji nad dotychczasowym modelem kształcenia i okolicznością sprzyjającą wytyczeniu nowych dróg nauczania i wychowywania na kolejne lata pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. >>>Zobacz więcej zdjęć<<<