Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Od 50 lat szkoła godna zaufania w Nowej Wsi!

Ewa Malowaniec

dzien otwarty IV2024 017Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi to szkoła godna zaufania, bowiem idealnie łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do edukacji. W roku Jubileuszu 50-lecia szkoły warto to uświadomić ósmoklasistom, stojącym przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. Pół wieku istnienia to wartościowy bagaż, który zawiera wiele cennych doświadczeń, pozwalających właściwie przygotowywać młodzież do wyzwań teraźniejszości.

Przekonali się o tym podczas Dnia Otwartego we wtorek – 9 kwietnia 2024 roku – uczniowie klas ósmych wraz z rodzicami. Mogli poznać bieżącą ofertę edukacyjną, zaplecze dydaktyczne do nauczania teoretycznego i praktycznego, ciekawostki o zawodach i ofertę internatu. Wszyscy nasi goście podkreślali, że nigdzie nie odczuli tak przyjaznej atmosfery, jak w naszej szkole. Dobra energia przyciągała młodzież do stoisk prezentujących szczegóły kształcenia w zawodach: technik architektury krajobrazu z elementami florystyki, technik spedytor z elementami spedycji międzynarodowej, technik organizacji turystyki o profilu stewardesa i pilot wycieczek, technik geodeta o profilu geoinformatyka, technik ekonomista o profilu memedżersko-prawnym, technik ogrodnik z elementami logistyki w ogrodnictwie, technik reklamy o profilu medialnym z elementami dziennikarstwa, technik usług fryzjerskich z elementami wizażu, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik eksploatacji portów i terminali, a także w ogrodniczej szkole branżowej I stopnia. Już sama forma przekazania tych informacji była świadectwem nowoczesnego, marketingowo skutecznego podejścia do kwestii naboru uczniów – dominowały konkursy i quizy z cennymi nagrodami (np. ocenami celującymi z przedmiotów zawodowych w nowym roku szkolnym), wystawy, zajęcia warsztatowe. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku.
Podczas indywidualnych i grupowych spacerów po szkole ósmoklasiści i ich rodzice przekonali się również, że Centrum podejmuje szereg działań służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Jest to współpraca z uczelniami wyższymi oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami, odpowiadająca wyzwaniom nowoczesnego nurtu kształcenia dualnego, uczestnictwo w licznych projektach i programach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. rokroczne wyjazdy kulturowe i zawodowe uczniów w ramach programu ERASMUS+), korzystanie z rożnych stypendiów.
Warto dobrze przyjrzeć się ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat grójecki, by wybrać najlepszą placówkę, a potwierdzeniem renomy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi są sukcesy jej uczniów w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. To w tej szkole stwarzamy młodzieży najlepsze warunki do zdobycia ciekawego zawodu, uczymy wrażliwości i odpowiedzialności za innych i za siebie, pomagamy świadomie kształtować przyszłości. >>>Zobacz więcej zdjęć<<<