HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Małgorzata Bosak-Baran

Od września do końca listopada 2022 r. społeczność Technikum im. Tomasza Nocznickiego aktywnie włączała się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta”. Szkoła realizowała szereg działań, w celu upamiętnienia ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych.
W akcję zaangażował się Samorząd Uczniowski z opiekunem, panią Marią Kocewiak a także nauczyciele: Małgorzata Bosak-Baran, Lidia Ciża, Magdalena Kmidowska-Giszka, Paulina Kopczyńska, Elżbieta Kwiatkowska, Ewa Malowaniec, Ewelina Mokosa, Karol Olszówka, Katarzyna Smolarek, Łukasz Woźniak.

Przed dniem Wszystkich Świętych młodzież Samorządu Uczniowskiego odwiedziła grób patrona szkoły Tomasza Nocznickiego w Lipiu, wspominając 78. rocznicę śmierci wielkiego patrioty, wybitnego działacza ruchu ludowego dwudziestolecia międzywojennego. Młodzież uporządkowała bezimienne, opuszczone groby na lokalnych cmentarzach w Boglewicach i Wrociszewie, w tym nieznanych żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.

W ramach akcji ,,Szkoła pamięta” podjęto także działania:
1. Wycieczki patriotyczne:
- piesza do lokalnego miejsca pamięci w Gołębiowie – zbiorowa mogiła powstańców styczniowych z oddziału majora Władysława Grabowskiego, poległych w bitwie stoczonej z wojskiem carskim w 1863 r.
- Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie – poznanie dziejów ruchu ludowego w Polsce, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej życia i działalności patrona szkoły,
- wizyta w Krobowie w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego i 95. rocznicę ustanowienia hymnu narodowego; w dworku w Krobowie mieszkał Wybicki z rodziną w latach 1783 -1821,
- pomnik pamięci w Ryszkach, zapalenie zniczy i hołd cywilnym mieszkańcom zamordowanym przez niemiecki Wehrmacht we wrześniu 1939 roku we wsi Ryszki i okolicznych miejscowościach, a także żołnierzom 31. Pułku Strzelców Kaniowskich z 10. Dywizji Piechoty Armii „Łódź”, poległym podczas walk toczonych na tym terytorium,
- zapalenie zniczy pod pomnikiem pamięci robotników Czerwca’76 w Radomiu,
- Muzeum Niepodległości w Warszawie – poznanie historii walk Polaków o niepodległość oraz ojców niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Hallera, tradycji symboli narodowych, dziejów opozycji politycznej w latach powojennych aż do przemian ustrojowych.
2. Udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych w Warce:
- uczczenie 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Więcej
- obchody Dnia Pułaskiego 2022 w 243. rocznicę śmierci bohatera dwóch narodów i 55. rocznicę powstania Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
- obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, hołd poległym za wolność ojczyzny, zapalenie zniczy przed pomnikiem ,,Miecze Grunwaldzkie",
- 192. rocznica wybuchu powstania listopadowego, podczas której uczniowie oddali hołd pułkownikowi Piotrowi Wysockiemu i powstańcom listopadowym.
3. Akademie w szkole przygotowane dla uczczenia rocznic historycznych i postaci z nimi związanych:
- 1 września w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej,
- 14 października w 249. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej,
- 11 listopada w 104. rocznicę odzyskania niepodległości.
Wszystkie te działania świadczą o tym, że w szkole pielęgnowana jest pamięć o naszych przodkach i wartości, które czcili nasi dziadowie i oddawali za nie życie: ojczyzna, wolność, wiara, honor.
Pamiętamy również o osobach zasłużonych dla naszej społeczności. Należał do nich wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Technikum w Nowej Wsi, osiągający ogromne sukcesy w pracy z młodzieżą, Stanisław Róg. Dla upamiętnienia tej wybitnej postaci od siedmiu lat organizowany jest Memoriał im. Stanisława Roga.
Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie, wpływa na kształtowanie więzi z krajem. Technikum w Nowej Wsi buduje je poprzez działalność dydaktyczno – wychowawczą w myśl słów bohatera powstania listopadowego, Piotra Wysockiego: 

,,Nie ma większej zalety dla obywatela, jak kochać swoją Ojczyznę:
cóż może być świętszym dla człowieka,
jak szanować i uwielbiać wolność, którą od natury mamy nadaną.
Nie masz w świecie istoty, która by nie czuła potrzeby być wolną.
Naród, który przez zbieg okoliczności utracił na chwilę to święte prawo natury,
nie myśli o uzyskaniu swych swobód,
śmiało mogę powiedzieć,
że nie jest godzien nazwiska i nigdy nie zajmie szlachetnej karty w historii”.

Zobacz więcej zdjęć...