HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2022/23

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2022/23

WIRTUALNY SPACER

Oferta na rok szkolny 2022/23

E. Kwiatkowska, K. Smolarek, P. Kopczyńska

Wycieczka do Krakowa„Poznaj Polskę” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest zapoznawanie uczniów z polską historią, kulturą i tradycją. Szkoły, których wnioski zostały zaakceptowane, otrzymywały dofinansowanie do jedno-  dwu- lub trzydniowych wycieczek w najpiękniejsze zakątki Polski. Nasza szkoła została beneficjentem drugiej edycji programu i dzięki środkom pieniężnym zorganizowane zostały dwie trzydniowe wycieczki.

Czytaj więcej...
Elżbieta Wojtera

Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzonty,
tak aby osiągając jedne, zawsze widzieć nowe.
Agnieszka Lisak

W dniu 20.04.2022 r. w CKZiU w Nowej Wsi odbyła się prezentacja prac konkursowych uczniów technikum architektury krajobrazu. W jury konkursu zasiedli: Starosta Powiatu Grójeckiego – Pan Krzysztof Ambroziak, wicestarosta - Pani Jolanta Sitarek, Członkowie Zarządu – Pani Marzena Kołacz – Rosołowska, Pan Paweł Siennicki, Pan Andrzej Zaręba, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu – Pani Krystyna Jakubczyk oraz Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi Pani Anna Dacka.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

Zdjęcie klasy 4TEA Zdjęcie klasy 4TO29 kwietnia 2022 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik ekonomista, ostatnim dniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły rozpoczęło się o godz.11.30.

Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała pani Anna Dacka – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Uroczystość uhonorowali swą obecnością: pan Jan Madej – Radny Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji, pani Teresa Knyzio – Wiceburmistrz Warki, pani Iwona Pietrzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców w CKZiU w Nowej Wsi, pani Joanna Kaniewska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców CKZiU w Nowej Wsi. W uroczystości uczestniczyli również absolwenci i ich rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie klas młodszych.

Czytaj więcej...
Małgorzata Bosak

  Rocznica 3 maja,,Dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic(…)konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy(…)” – to fragment Ustawy Rządowej 3 maja 1791 r.

Pogrążona w kryzysie ustrojowo – politycznym Rzeczpospolita w XVIII wieku uzależniona była od sąsiednich mocarstw, a szczególnie Rosji. Przejawami słabości Rzeczypospolitej były m.in.: paraliż władzy państwowej (zrywanie sejmów, samowola szlachty) oraz pogłębienie nędzy chłopów i upadek miast.

Sytuację Polski w XVIII wieku przedstawił dobitnie Stanisław Konarski, reformator szkolnictwa, publicysta i prekursor polskiego oświecenia: 

Czytaj więcej...
Agnieszka Siepietowska

W dniu 27 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas: III TS, I TEA, II TET, II TRF, III TER. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 20 zadań zamkniętych typu a, b, c, d oraz zadań otwartych. Uczniowie musieli wykazać się znajomością wiedzy geograficznej, politycznej, społecznej o krajach niemieckojęzycznych – o Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Zwyciężczynią konkursu została Kinga Nankiewicz z klasy III TS, uzyskując 100% wynik. II miejsce zajął Mateusz Klimiecki z klasy III TO. Zdobywcą III miejsca została Amanda Dusza z klasy II TET.

Gratulujemy

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej