HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2022/23

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2022/23

WIRTUALNY SPACER

Oferta na rok szkolny 2022/23

Anna Zabieglińska Szwedo

„Porwać może tylko taka praca, w której się odczuwa świadome lub nieświadome piękno.”
Henryk Ferdynand Kaden

Cytat ten przyświecał w I semestrze słuchaczkom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego OGR.01 wykonywanie kompozycji florystycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w roku szkolnym 2021/22.
Swoją przygodę z florystyką słuchaczki rozpoczęły od wyjazdu na giełdę kwiatową na ul. Bakalarskiej w Warszawie pod koniec października. Wycieczka okazała się owocna. Słuchaczki zapoznały się z organizacją i asortymentem giełdy kwiatowej.

Czytaj więcej...
Lidia Ciża

21 lutego - Dzień języka ojczystego

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO przypada 21 lutego i został ustanowiony 23 lata temu (17 listopada 1999 r.) przez UNESCO jako upamiętnienie tragicznego wydarzenia, do którego doszło w 1952 r. w Dhace, która została później stolicą niepodległego Bangladeszu. Tego dnia zginęło pięciu studentów, domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Czytaj więcej...
Marlena Chustecka

Uczniowie technikum spedycyjnego CKZiU Nowa Wieś w firmie patronackiej TRANS-MEDW dniu 26 stycznia 2022 r. uczniowie III klasy technikum spedycyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odwiedzili lokalną firmę Trans - Med działającą w zakresie spedycji i logistyki. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowym obszarem aktywności firmy, realizowanych usług logistycznych oraz obsługiwanych rynków zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Czytaj więcej...
Elżbieta Kwiatkowska

Obchody 159 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego„Idźmy, bijmy Moskali,
Świat nas za to pochwali,
Walczmy za swą krainę,
Pędźmy licho za Dźwinę.”

Takie pieśni powstania styczniowego w 1863 - 1864 zagrzewały do walki. Opowiadały o dzielnym narodzie, losach Polski znajdującej się pod panowaniem zaborców i dowódcach oddziałów.

Czytaj więcej...
Elżbieta Wojtera

Pokazy nowoczesnych narzędzi do cięcia zimowego drzew owocowych w CKZiU Nowa WieśW dniach 21 i 22 stycznia 2022 roku odbyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pokazy cięcia zimowego drzew owocowych prowadzone przez ekspertów z firmy AGROBARD sp. j. W wydarzeniu tym uczestniczyli zarówno uczniowie technikum ogrodniczego, jak również słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Prowadzący pokaz specjaliści zademonstrowali najnowsze rozwiązania, ułatwiające profesjonalne wykonanie cięcia drzew i krzewów - zarówno w sadach intensywnych, jak i w przydomowych nasadzeniach. Uczestnicy mogli zapoznać się z nowościami mogli porównać je z tymi, które stosują w sadach.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej