Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2024/25

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2024/25

Film promocyjny

Oferta

Mikołajkowe szaleństwo klasy 2TRF

Małgorzata Bosak

Mikołajkowe szaleństwo klasy 2TRFTo była wyjątkowa lekcja wychowawcza, na którą wszyscy niecierpliwie czekali. Lęk i obawa uczniów klasy drugiej technikum reklamy, technikum usług fryzjerskich, czy wzorowo wywiązywali się z obowiązków szkolnych, czy byli dla siebie mili i życzliwi, wreszcie, czy wszyscy otrzymają prezenty, okazały się nieuzasadnione. Długo czekaliśmy na moment, aby wspólnie cieszyć się i radować. Nareszcie! Św. Mikołaj zapukał do drzwi naszej klasy. Worek mieszkańca Laponii wypełniony po brzegi. Prezenty zachwyciły i ucieszyły wszystkich. Były wśród nich słodkości czy wesołe maskotki przypominające beztroskie dzieciństwo. Jeden z naszych uczniów ma zainteresowania wędkarskie. Jego marzeniem było złowienie ,,medalowej sztuki”, wyjątkowego okazu. Marzenie spełniło się…
Po rozdaniu upominków przyszedł czas na posiłek. Uczniowie doskonale wiedzieli jak ten czas uprzyjemnić, toteż zamówili pizzę i we wspólnym towarzystwie spędzili miłe chwile. Więcej zdjęć...

Bezpieczne praktyki i środowisko 2021 – kurs online

Hanna Rejnchard

Bezpieczne praktyki i środowisko 2021 – kurs online1 i 2 grudnia 2021 r. uczniowie klas trzecich technikum CKZiU uczestniczyli w certyfikowanym, dwudniowym kursie online.
Celem szkolenia było upowszechnienie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.
Tematyka spotkania dotyczyła zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu istotnych obszarów z zakresu prawa pracy. Kurs prowadzili specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Wiedza zdobyta podczas szkolenia przyczyni się z pewnością do pokonywania barier związanych z wejściem na rynek pracy, uświadomienia własnych praw i obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Więcej zdjęć...

Uczniowie Technikum Reklamy CKZiU w Nowej Wsi z wizytą w drukarni

Paulina Kopczyńska, Łukasz Woźniak

Uczniowie Technikum Reklamy CKZiU w Nowej Wsi z wizytą w drukarniW środę, 1 grudnia 2021 r., uczniowie klasy drugiej technikum w zawodzie technik reklamy uczestniczyli w wycieczce zawodowej w ramach zajęć praktycznych. Opiekę nad przebiegiem wycieczki sprawowali nauczyciele uczący w technikum reklamy, p. Łukasz Woźniak i p. Paulina Kopczyńska.

Czytaj więcej...

Młodzi przedsiębiorcy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego już działają!

Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec

Młodzi przedsiębiorcy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego już działają!Uczniowie klasy III w zawodzie technik ekonomista, w ramach innowacyjnego programu edukacyjnego Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zorganizowali i prowadzą w szkole realnie działającą firmę – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.
Celem programu jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...

Zakończenie obchodów 200. rocznicy śmierci Jana Kozietulskiego – gwardzisty cesarza Napoleona

Małgorzata Bosak

Zakończenie obchodów 200. rocznicy śmierci Jana Kozietulskiego – gwardzisty cesarza NapoleonaUroczystości 28 listopada zakończyły rok obchodów 200. rocznicy śmierci płk. Jana Kozietulskiego, a także 213. rocznicy szarży pod Somosierrą. Uczestnik kampanii napoleońskich, bohater spod Somosierry, zmarł w 1821 r. w Warszawie, a pochowany został w podziemiach kościoła Świętej Trójcy w Belsku Dużym.
Jan Kozietulski był człowiekiem czynu i pola walki. W listopadzie 1808 r. poprowadził słynną szarżę polskich szwoleżerów na przełęczy Somosierra, otwierając Bonapartemu drogę na Madryt. Rok później uczestniczył w zwycięskiej bitwie pod Wagram, do sukcesu której przyczynił się atak szwoleżerów w końcowej fazie bitwy. Pułkownika uhonorowano dwoma Krzyżami Legii Honorowej oraz tytułem barona Cesarstwa Francuskiego.

Czytaj więcej...

Hołd pułkownikowi Piotrowi Wysockiemu i powstańcom listopadowym

Małgorzata Bosak

Hołd pułkownikowi Piotrowi Wysockiemu i powstańcom listopadowymW 191. rocznicę rozpoczęcia największego zrywu niepodległościowego Polaków w XIX wieku – Powstania Listopadowego 1830 roku, społeczność Warki 29 listopada, uczciła pamięć pułkownika Piotra Wysockiego i powstańców listopadowych. W obchodach organizowanych przez Gminną Instytucję Kultury Dworek na Długiej, wzięły udział władze samorządowe Warki, Poczty Sztandarowe, środowiska kombatanckie, przedstawiciele instytucji samorządowych i mieszkańcy Warki. Msza św. w intencji Piotra Wysockiego i Ojczyzny odprawiona została w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej.

Czytaj więcej...

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wiedzą więcej o ubezpieczeniach społecznych.

Maria Kocewiak

Celem projektu „Lekcje z ZUS” jest budowanie świadomości młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych ludzi wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Czytaj więcej...

,,Szkoła pamięta”

Małgorzata Bosak

Szacunek do przeszłości fundamentem przyszłości
Zdjęcia z akcji "Szkoła pamięta"Już po raz trzeci Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje akcję ,,Szkoła pamięta”. CKZiU w Nowej Wsi przystąpiło do akcji, podejmując szereg działań, celem upamiętnienia ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych.
Przed dniem Wszystkich Świętych, młodzież technikum wraz z opiekunem Samorządu, panią Marią Kocewiak, porządkowała bezimienne, opuszczone groby na cmentarzach w Boglewicach i Wrociszewie, a także grób Patrona szkoły Tomasza Nocznickiego na cmentarzu w Lipiu. Młodzież zapaliła znicze, złożyła wiązankę.
Społeczność szkoły pamięta o tych, którzy swoją działalnością zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej.
Uczniowie klasy drugiej pięcioletniego Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Usług Fryzjerskich, wraz z wychowawcą panią Małgorzatą Bosak, 29 października, odwiedzili lokalne miejsce pamięci w Gołębiowie – zbiorową mogiłę powstańców styczniowych z oddziału majora Władysława Grabowskiego. Powstańcy polegli w bitwie stoczonej z wojskiem carskim, w dniu 13 maja 1863r. Dla upamiętnienia poległych wzniesiono murowany obelisk, ufundowany po pierwszej wojnie światowej przez dziedzica Nowej Wsi - Tadeusza Mariana Daszewskiego. W 1926 r. usypany został w tym miejscu kopiec, na którym w 2013r. umieszczono tablicę pamiątkową.
Młodzież poznała historię tego miejsca, złożyła kwiaty i zapaliła znicze; pielęgnując tym samym pamięć o bohaterach wolności, związanych z historią regionu i społeczności. Uczniowie dostrzegli, że nasi bohaterowie kształtowali nie tylko dzieje tego miejsca, ale też nasze wyobrażenia o wartościach moralnych: poświęcenia, odpowiedzialności, odwagi – dziś są już częścią historii. Więcej zdjęć...

Uczniowie Technikum CKZiU Nowa Wieś w obchodach niepodległościowych w Warce

Małgorzata Bosak

Uczniowie Technikum CKZiU Nowa Wieś w obchodach niepodległościowych w WarceW 103 rocznicę odzyskania Niepodległości, 11 listopada, delegacja uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, uczestniczyła w uroczystościach niepodległościowych w Warce. Organizatorem uroczystości była Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej w Warce z Dyrektorem panem Andrzejem Zarębą. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa. Po mszy zebrani wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne: "Marsz Pierwszej Brygady", "Przybyli ułani" czy "Rozkwitały pąki białych róż".

Czytaj więcej...

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pamiętają...

Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec

Sprzątanie grobów - także w ramach akcji "Szkoła pamięta"Pielęgnowanie pamięci o zmarłych jest stałym elementem naszej kultury. Skłania do refleksji nad naszym miejscem w świecie, podsumowania osiągnięć i zastanowienia się nad przyszłością. Przede wszystkim jest wyrazem szacunku dla tych, którzy odeszli.
Kolejny raz uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi dali świadectwo swej dojrzałości i szlachetności. 26 października 2021 r. grupa wolontariuszy – Adrian Kamiński, Dominika Nankiewicz, Wiktoria Bińkiewicz, Oliwia Czamara wraz z opiekunem Samorządu – Marią Kocewiak – sprzątała groby na cmentarzach w Boglewicach i Wrociszewie.

Czytaj więcej...

Konkurs matematyczny

Klaudia Wojdat

Konkurs matematyczny - plakat

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej