HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Ewa Malowaniec

Zdjęcie klasy 4TEA Zdjęcie klasy 4TO29 kwietnia 2022 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik ekonomista, ostatnim dniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły rozpoczęło się o godz.11.30.

Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała pani Anna Dacka – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Uroczystość uhonorowali swą obecnością: pan Jan Madej – Radny Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji, pani Teresa Knyzio – Wiceburmistrz Warki, pani Iwona Pietrzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców w CKZiU w Nowej Wsi, pani Joanna Kaniewska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców CKZiU w Nowej Wsi. W uroczystości uczestniczyli również absolwenci i ich rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie klas młodszych.

W swym wystąpieniu pani Dyrektor Anna Dacka podziękowała absolwentom za trwałe i chlubne wpisanie się w historię szkoły. Podkreśliła, że wszyscy nauczyciele przez minione cztery lata dokładali wszelkich starań, by dobrze przygotować uczniów nie tylko do matury i egzaminów zawodowych, ale także do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że tegoroczni absolwenci będą wspominać szkołę z uśmiechem i wzruszeniem, a oprócz dat, wzorów czy reguł, zapamiętali również rady, jakie dawali im nauczyciele i będą umieli korzystać z nich w dalszym życiu.

Podobne życzenia przekazali młodzieży zaproszeni goście, którzy zabierając głos podkreślali, że lata spędzone w szkole średniej pozostają na zawsze w pamięci jako okres młodzieńczej jeszcze beztroski, a równocześnie pierwszych prób radzenia sobie z trudami dorosłości.

Na dobrą wróżbę poradzenia sobie ze zbliżającym się poważnym sprawdzianem, jakim jest egzamin maturalny, pan Jan Madej wręczył abiturientom szczęśliwe długopisy, ofiarowane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Ważnym punktem piątkowej uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klas młodszych. Dotychczas godnie reprezentowali naszą szkołę: chorąży

Piotr Tkaczyk i Bartłomiej Sijka (kl. IV TO) oraz asysta: Beata Marczak i Ewelina Michalak (kl. IV TAE), teraz tego zadania podjęli się: chorąży Adrian Kamiński (kl. III TS) oraz asysta: Amelia Barańska i Klaudia Rosłonkiewicz (kl. III TSE).

Najważniejszym jednak wydarzeniem w tym dniu było niewątpliwie wręczenie nagród wyróżniającym się absolwentom. Najlepsze wyniki w ciągu czterech lat nauki uzyskała Julita Krawczak, kształcąca się w zawodzie technik architektury krajobrazu, która ukończyła szkołę ze średnią 5,13. Otrzymała ona z rąk pani Teresy Knyzio nagrodę, ufundowaną przez Burmistrza Warki.

W gronie wyróżnionych za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach znaleźli się także: Sandra Dzikołowska, Adam Kwiatkowski, Bartłomiej Sijka, z zawodu technik ogrodnik, Beata Marczak, Marta Krawczak, Natalia Czyż z zawodu technik ekonomista, Wiktoria Kosińska, Patrycja Deska z zawodu technik architektury krajobrazu. Wielu uczniów otrzymało podziękowania za aktywne uczestnictwo w akcjach HDK. Za pracę na rzecz szkoły nagrodzeni zostali również: Paweł Dupczyk, Piotr Tkaczyk, Jakub Katana, Jarosław Jakubczak, Wiktoria Uljasz, Ewelina Michalak.

Szczególnie wzruszeni byli obecni na uroczystości rodzice, którzy z dumą odebrali od pani dyrektor listy gratulacyjne i podziękowania za współpracę ze szkołą. Niejednej mamie łza wzruszenia zakręciła się wtedy w oku…

Po odebraniu świadectw ukończenia Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, przedstawiciele uczniów byłych już klas czwartych podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata, przeprosili za niewłaściwe zachowania, jakie im się czasami przytrafiały, a także zapewnili o zachowaniu w swej pamięci serdecznego obrazu szkoły.

Do szczerych podziękowań dołączyli rodzice, którzy podkreślali znaczenie wysiłku włożonego przez grono pedagogiczne w kształcenie i wychowanie młodych ludzi.

Uczniowie klas trzecich z wychowawcami – panią Patrycją Pachniak i panem Grzegorzem Rudkowskim, wspomagani przez przedstawicieli klas młodszych, pożegnali kolegów życzeniami sukcesów w dalszym życiu. Szczególnych wzruszeń dostarczył pokaz poloneza, w spektakularnym układzie choreograficznym przygotowanym przez panią Magdalenę Kmidowską-Giszkę.

Przed absolwentami czas próby – egzaminy pisemne na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Życzymy im, by w dniu ogłoszenia wyników matur mogli świętować pełen sukces! Zobacz więcej zdjęć...