HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Elżbieta Wojtera

Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzonty,
tak aby osiągając jedne, zawsze widzieć nowe.
Agnieszka Lisak

W dniu 20.04.2022 r. w CKZiU w Nowej Wsi odbyła się prezentacja prac konkursowych uczniów technikum architektury krajobrazu. W jury konkursu zasiedli: Starosta Powiatu Grójeckiego – Pan Krzysztof Ambroziak, wicestarosta - Pani Jolanta Sitarek, Członkowie Zarządu – Pani Marzena Kołacz – Rosołowska, Pan Paweł Siennicki, Pan Andrzej Zaręba, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu – Pani Krystyna Jakubczyk oraz Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi Pani Anna Dacka.

Do konkursu przystąpili:
Kinga Chojecka kl. III TOA
Karolina Krasowska kl. III TA i Marcin Krasowski kl. III TOA
Ewelina Pietrzak kl. III TA
Uczniowie zaprezentowali wykonane przez siebie prace projektowe. W prezentacjach multimedialnych przedstawili: koncepcję zagospodarowania ulicy oraz dobór roślinności zwracając uwagę na jej zastosowanie w nasadzeniach przyulicznych, analizę kosztów i wizualizacje do projektów.
W dniu 28 kwietnia 2022 r. na sesji Rady Powiatu Grójeckiego zostały ogłoszone wyniki konkursu.
I miejsce zajęli: Karolina Krasowska i Marcin Krasowski
II miejsce: Ewelina Pietrzak
III miejsce: Kinga Chojecka
Prace konkursowe można oglądać na wystawie w szkole I piętro.
Uczniom gratulujemy wyników i życzymy aby sięgali po nowe doświadczenia, pamiętając przy tym, że szczyty zdobywa się krok po kroku, nie zatrzymując się pomiędzy.
Los sprzyja tylko odważnym, dla których pokonywanie siebie jest źródłem rozwoju. Zobacz więcej zdjęć...