Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Dziewczęta z CKZiU wiedzą, że „Zdrowe piersi są OK”!

Anna Wiktorowska, Patrycja Pachniak

prof piers 2024 006Edukacja prozdrowotna jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, gdzie realizowane są programy profilaktyczne "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" oraz „Zdrowe piersi są OK”.
W dniu 08 marca 2024 roku uczennice klas I TFT, I TR, II TAF oraz II TE uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi. Zajęcia w formie wykładu i warsztatów, z użyciem fantomów, prowadziła pani Bożena Janus, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu oraz pani Agnieszka Stankiewicz, położna Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

Dziewczęta wysłuchały krótkiej pogadanki nt. profilaktyki, wirusów, objawów chorób i statystyki zachorowalności na raka szyjki macicy, a na fantomach uczyły się jak wykonać badanie piersi, by wykryć ewentualne niebezpieczeństwa. Zajęcia te były rodzajem symulacji samokontroli, gdyż należało znaleźć guzki w atrapie piersi.
Dziękujemy pani Bożenie Janus oraz pani Agnieszce Stankiewicz za wsparcie i pomoc w organizacji warsztatów profilaktycznych. >>> Zobacz zdjęcia <<<