Admin

Uczniowie CKZiU na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Narodowym Banku Polskim w Warszawie

W dniu 24 listopada uczniowie naszej szkoły z klas II TE i I TE odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski w Warszawie. Była to wycieczka przedmiotowa, której celem było poszerzenie wiadomości z zakresu przedmiotów ekonomicznych.


Na Giełdzie Papierów Wartościowych uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem giełdy, jej instrumentami oraz strukturą. Mogli obserwować bieżące notowania giełdowe wybranych spółek akcyjnych i je oceniać. Oglądali film edukacyjny o tematyce inwestowania na giełdzie.
W Narodowym Banku Polskim uczniowie zwiedzili bibliotekę z bardzo szerokim księgozbiorem, salę konferencyjną im. Władysława Grabskiego oraz salę obsługi klientów. Młodzież miała możliwość zapoznania się z metodami sprawdzania prawdziwości banknotów polskich oraz zapoznania się z historią polskiego złota z początku drugiej wojny światowej. Uczniowie chętnie nabywali pamiątkowe monety, które nawiązywały do ważnych wydarzeń lub osób.
Wszyscy uczestnicy wycieczki z zadowoleniem wspominają ten wyjazd i planują kolejny. Galeria zdjęć.