HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Anna Dacka

Czworo nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi od 12 do 26 lutego 2023 r. uczestniczyło w zajęciach w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Erasmus+ „Kształcenie Zawodowe”. Projekt realizowany był na Malcie – wyspie na Morzu Śródziemnym. Podstawowym celem projektu było doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego.

Grupa nauczycieli odwiedziła LEVEL ACADEMY – szkołę, która kształci uczniów i studentów w dziedzinie IT. Szkoła posiada profile e-sportowe, aktywnie działa na rzecz promowania różnorodności i integracji oraz przeciwdziałania seksizmowi, rasizmowi i zastraszaniu.
Nauczyciele poznali również miejsca odbywania staży uczniów i studentów kształcących się w zawodach: technik reklamy, technik realizacji nagłośnień, dziennikarz, reżyser, montażysta, fotograf, scenarzysta. Zapoznali się ze sposobem organizacji produkcji telewizyjnej i radiowej. Zwiedzali studia nagrań. Poznali tajniki realizacji obrazu filmowego, montażu, realizacji dźwięku oraz fotografii.
Ważnym elementem projektu było doskonalenie przez nauczycieli umiejętności posługiwania się językiem angielskim ukierunkowanym zawodowo.
Dodatkowym atutem uczestnictwa w projekcie była możliwość poznania historii, kultury i przyrody wyspy. Zobacz więcej zdjęć...