Admin

Szanowni Państwo,
Słuchacze II LO dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych nastąpiły zmiany w terminarzu zajęć. Terminarz opublikowany na stronie CKZiU w zakładce słuchacz.
W na stronie CKZiU w zakładce słuchacz umieszczono również harmonogram egzaminów semestralnych dla II LO dla dorosłych.

Nowy kurs w zawodzie technik ogrodnik z kwalifikacji OGR.05 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych rozpoczyna się 5 grudnia 2020 r. Osoby zainteresowane kursem proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły. W związku z tym, że stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone zajęcia będą się odbywały on-line do 3 stycznia 2021 r.

Admin

Szanowni Państwo,
SŁUCHACZE KKZ, III LO dla Dorosłych
w związku z zaistniałą sytuacją informujemy że:

1. Zajęcia w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odwołane do 25 marca 2020 r.
W ciągu najbliższych dni będziecie Państwo otrzymywali drogę e-mail materiały od nauczycieli do nauki we własnym zakresie wg planu zjazd 21-22 marca.

W związku z tym utworzone zostały skrzynki kontaktowe wspólne dla całego oddziału. Prosimy o kontakt z opiekunem danej grupy.

2. Słuchacze III LO proszeni są o wysyłanie prac kontrolnych drogą e- mail na wskazaną skrzynkę.

3. Komunikat OKE w Warszawie - dokonane zostały zmiany w harmonogramach epkz: formuła 2012 oraz formuła 2017.

Zmiany dotyczą terminu przekazania świadectw oraz dyplomów (zmiana na 31 marca) oraz terminu składania deklaracji dla zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2020 (zmiana na 31 marca).

Szkoła po otrzymaniu wyników będzie się kontaktowała z poszczególnymi słuchaczami w celu złożenia deklaracji.

Prosimy Państwa o śledzenie komunikatów na stronie CKZiU:

http://nowawies.ckziu.edu.pl

Admin

Szanowni Państwo,

słuchacze KKZ 2A i 2B - osoby zainteresowane kontynuacją dalszej nauki na poziomie technika grodnika proszone są o składanie wniosków na KKZ R.18 do sekretariatu ds. słuchaczy.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 15 grudnia 2018 r.

Elżbieta Wojtera

Szanowni Państwo

16 marca o godz. 16.30 pierwsze zajęcia dla nowych grup kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

  • R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
  • R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

W planie zajęć na stronie internetowej szkoły w zakładce słuchacz kurs z  architektury krajobrazu jest jako R.22, natomiast kurs dla zawodu ogrodnik jako 1C.

Spotkanie organizacyjne o godz. 16.30 budynek B /zielony budynek/ na sali konferencyjnej.