Anna Wiktorowska

Zajęcia profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy i innych zagrożeń internetowych oraz odpowiedzialność karna nieletnich

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu spotkali się z uczniami klas I i II naszej szkoły, żeby porozmawiać o cyberprzemocy - zagrożeń wynikających z uzależnień oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

Czytaj więcej: Zajęcia profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy
Admin

W dniu 31 października 2019 r. uczniowie klas technikum architektury krajobrazu, pod opieką Joanny Cieślik i Katarzyny Smolarek, zwiedzili założenia ogrodowe w Arkadii i Nieborowie. Mieli możliwość porównania stylów ogrodowych obu założeń, poznania dziejów rodu Radziwiłłów oraz związanych z nimi postaci i wydarzeń. Przewodnik oprowadził młodzież po wnętrzach barokowego pałacu w Nieborowie. Ożywiono historię przez stworzenie wizualizacji zagadnień omawianych w szkole. Zdjęcia z wycieczki.

Maria Kocewiak

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pamiętają o zmarłych...
Pielęgnowanie pamięci o zmarłych jest stałym elementem naszej kultury i pełni ważną rolę w dziejach ludzkości. Skłania do refleksji nad naszym miejscem w świecie, podsumowania osiągnięć i zastanowienia się nad przyszłością. Przede wszystkim jest wyrazem szacunku dla tych, którzy odeszli.

Czytaj więcej: Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi pamiętają o zmarłych...
Admin

OGŁOSZENIE
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi informuję, że zaplanowane na dzień 22.10.2019 r. godz. 15:00
szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej zostaję przełożone na dzień
6.11.2019 r. (środa) na godz. 15:00
z powodu choroby osoby prowadzącej w/w szkolenie.
Informacja o chorobie została przekazana 22.10.2019 o godz. 10:30.

Obecność na zebraniu Rady Pedagogicznej
w dniu 6.11.2019 r. OBOWIĄZKOWA

Ewa Malowaniec

Pierwszoklasiści przyjęci do grona uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Tradycją naszej szkoły jest wprowadzenie pierwszoklasistów do grona społeczności uczniowskiej w rytuale otrzęsin. Przygotowują je uczniowie klas drugich. W tym roku przyjęcie uczniów klas pierwszych, kształcących się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik spedytor, technik reklamy odbywało się w konwencji disco polo.

Czytaj więcej: Pierwszoklasiści przyjęci do grona uczniów CKZiU w Nowej Wsi.
Admin

 Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej świętowany był 10 października w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Swą obecnością zaszczycili nas: pan Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP, pan Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, pan Krzysztof Ambroziak - Starosta Powiatu Grójeckiego, pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pan Andrzej Zaręba – członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, pan Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Barbara Sygitowicz – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia, ksiądz Wojciech Piórko – proboszcza parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu grójeckiego, pani Iwona Pietrzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Beata Skiba – Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi.

Czytaj więcej: Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Admin

 Ludzie listy piszą czyli Międzynarodowy Dzień Pisania Listów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Międzynarodowy Dzień Pisania Listów został ustanowiony w 1969 roku w Tokio na dzień 9 października – w tym roku obchodziliśmy pięćdziesiąte takie święto! W ramach jego obchodów, uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi przystąpili do maratonu pisania listów, który odbywał się w bibliotece szkolnej.
Pisanie listów – wbrew pozorom – łatwą sztuką nie jest, o czym przekonali się nasi uczniowie. Listy zaadresowane zostały do polskich polityków, a młodzież poruszyła w nich tematykę, związaną z aktualną sytuacją społeczną i polityką państwa. I tak właśnie w listach opisane zostały problemy takie, jak: sytuacja polskich sadowników, reforma edukacji czy zmiany klimatyczne i ochrona przyrody. Listy zostały wysłane i wkrótce powinny trafić do rąk adresatów.

Copyright © 2019 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.