Admin

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej przygotowany będziesz do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.
W trakcie nauki poznasz zagadnienia; planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych, rezerwacji imprez i usług turystycznych, realizacji imprez i usług turystycznych, prowadzenia informacji turystycznej, prowadzenia sprzedaży usług i imprez turystycznych, rozliczania imprez i usług turystycznych.

Zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:

  • Planowania i realizacji imprez i usług turystycznych
  • Prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych