Ewa Malowaniec

W sobotę, 5 grudnia 2015 roku, w murach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi gościliśmy uczestników 8. Konferencji Odmianowej. Organizatorami konferencji był Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce oraz FruitAkademia.

W programie konferencji znalazły się wykłady o uprawie czereśni, truskawek, jabłoni i grusz, przygotowane przez wybitnych specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa InHort w Skierniewicach, firmy Sygenta i firmy Haygrove. Oprócz wykładów zainteresowani sadownicy mogli uzyskać szczegółowe informacje o najnowszych środkach ochrony roślin, narzędziach i maszynach sadowniczych w stoiskach firmowych, prezentujących swój asortyment.
Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z ofertą edukacyjną CKZiU w Nowej Wsi. Na stoisku promocyjnym Centrum prezentowana była bieżąca oferta edukacyjna szkoły, a wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje o kierunkach kształcenia w szkołach dla młodzieży i szkołach dla dorosłych. Przygotowane były także wystawy tematyczne z sadownictwa i wernisaż prac uczniów, kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz słuchaczy kursu kwalifikacyjnego w zawodzie florysta.
Po zakończeniu konferencji wszyscy zgodnie podkreślali wspaniałe przygotowanie szkoły do tego wydarzenia. Nieprzypadkowo konferencja odbyła się właśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, ponieważ szkoła kształci ogrodników – zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy. CKZiU w Nowej Wsi ściśle współpracuje z ZZO w Warce, który sprawuje patronat nad uczniami klasy pierwszej, kształcącymi się w zawodzie technik ogrodnik.