Admin

W grudniu 2015 roku w naszej Placówce będzie miało miejsce doniosłe wydarzenie związane z uroczystym nadaniem imienia Tomasza Nocznickiego szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. W tym dniu nasza placówka otrzyma również sztandar.

Już dziś uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przygotowują się do tak ważnej uroczystości. Jednym z elementów tych przygotowań jest zaprojektowanie SZTANDARU SZKOŁY.
Sztandary od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę.
Dzisiaj sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
Pamiętając o tym wyjątkowym i szczególnym symbolu zechciejmy uczestniczyć w jego powstaniu.

Regulamin konkursu (otwiera się po kliknięciu)