HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2022/23

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2022/23

WIRTUALNY SPACER

Oferta na rok szkolny 2022/23

Małgorzata Bosak

Zdjęcia -Katyń, Smoleńsk – Technikum w Nowej Wsi pamiętaMiesiąc kwiecień, nazywany Miesiącem Pamięci Narodowej, jest okazją do przypomnienia znaczących wydarzeń w historii Polski, a także oddania czci bohaterom i ofiarom tragedii, ginącym za naszą wolność.
Kwiecień przypomina wojenną okupację, deportacje Polaków na Syberię i do Kazachstanu, tragedię polskich oficerów, którzy zostali zamordowani przez NKWD w Katyniu i w innych miejscach na nieludzkiej ziemi.

Czytaj więcej...
Małgorzata Bosak

zdjęcia -Senator Stanisław Karczewski w Technikum w Nowej Wsi20 kwietnia Technikum w Nowej Wsi odwiedził Senator RP Pan Stanisław Karczewski, który wręczył nagrody i dyplomy uczestnikom X edycji konkursu historycznego "Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć". W tegorocznej edycji udział wzięli: Mateusz Gontarek z klasy II TSO, Oliwia Jachimowicz i Julia Majewska z klasy II TRF, Wiktoria Myszka z klasy I TEA, Wiktoria Przybylska z klasy II TRF, Weronika Sobieraj z klasy III TSE, Przemysław Stępień z klasy II TET.

Czytaj więcej...
Judyta Grzelec, Ewa Malowaniec

Powiatowy Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zwycięża w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych!

Znajomość języka angielskiego jest umiejętnością niemal powszechną wśrod współczesnej młodzieży. Pozwala to zrobić następny krok i poznać lepiej historię, geografię, obyczaje, czyli szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Służy temu Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Jest on od lat organizowany w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu. Systematycznie uczestniczą w nim uczniowie naszej szkoły, ale w tym roku rozstrzygnięcia Konkursu mają dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wyjątkowe znaczenie.

Czytaj więcej...
Elżbieta Kwiatkowska

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym podczas obchodów 366. rocznicy bitwy pod Warką. 
Miejsca sławnych bitew nie wybierają ani malarze, ani pisarze bataliści. Najczęściej nie decydują o ich wyborze także sami wojskowi. Nie mieli takich ambicji odziały wielkiego wodza i patrioty Stefana Czarnieckiego w bitwie pod Warką w kwietniu 1656r.
W lipcu 1655 r. na ziemie Rzeczypospolitej wkroczyły wojska króla szwedzkiego Karola X Gustawa. Pospolite ruszenie skapitulowało prawie bez walki. Król Jan Kazimierz schronił się na Śląsku. Zaczął się jeden z najtragiczniejszych okresów w dziejach Polski, zwany „potopem szwedzkim”. Szwedzi zabijali, palili miasta, rabowali kościoły. W listopadzie i grudniu 1655 r. bezskutecznie oblegali klasztor na Jasnej Górze. 29 grudnia 1655 r. w Tyszowcach koło Zamościa z inicjatywy kasztelana kijowskiego Stefana Czarnieckiego, wiernie stojącego przy Janie Kazimierzu została zawiązana konfederacja wymierzona przeciwko Szwedom.

Czytaj więcej...
Elżbieta Wojtera

PROCAM550W ramach współpracy i patronatu firmy PROCAM Polska Sp.z o.o. nad klasami w zawodzie technik ogrodnik, otwierają się kolejne ciekawe możliwości w zakresie przeprowadzania doświadczeń w szkolnym sadzie.
Firma PROCAM działa w sektorze dystrybucji środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego oraz szeroko rozumianym doradztwem agronomicznym na najwyższym poziomie.

Czytaj więcej...
Anna Wiktorowska

Zdjęcia z przedstawieniA profilaktyczneGO „Sąd nad nałogami” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej WsiUczniowie CKZiU w Nowej Wsi, kształcący się w klasach pierwszych i trzecich technikum w zawodach technik ekonomista, technik reklamy, technik spedytor oraz technik ogrodnik, wystąpili w szkolnym przedstawieniu profilaktycznym „Sąd nad nałogami”. W tej inscenizacji słowno-muzycznej młodzież w formie rozprawy sądowej starała się rozprawić z gangiem NAN (Narkomania, Alkohol, Nikotyna). Nad organizacją wydarzenia i przygotowaniem uczniów do przedstawienia czuwały panie Anna Wiktorowska i Paulina Kopczyńska.

Czytaj więcej...
Małgorzata Bosak

Zdjęcia - Młodzież z Technikum w Nowej Wsi poznaje tradycje oręża polskiego,,Gdybym miał przynajmniej dziesięć tysięcy takich żołnierzy, to nie tylko Turcję, ale cały świat spodziewałbym się łatwo podbić” – tak o polskiej husarii wyraził się król Szwecji, Karol X Gustaw. Uzbrojenie tej formacji mogli obejrzeć uczniowie klasy czwartej Technikum Ogrodniczego i drugiej Technikum Usług Fryzjerskich, którzy 16 marca 2022 r. odwiedzili Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie wraz z nauczycielami: p. Elżbietą Kapustą i p. Małgorzatą Bosak. Wyjazd był doskonałym uzupełnieniem wątku tematycznego "Wojna i wojskowość", realizowanego w ramach nauczanego przedmiotu: historia i społeczeństwo, a także uczczeniem 80. rocznicy powstania Armii Krajowej.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej