HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

FILM PROMOCYJNY

Oferta na rok szkolny 2022/23

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Oferta na rok szkolny 2022/23

WIRTUALNY SPACER

Oferta na rok szkolny 2022/23

Małgorzata Bosak Baran, Ewa Malowaniec

Uczniowie Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pamiętają o przeszłości – wizyta w Krobowie w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego.

Szkoła pamięta 2Troska młodzieży Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi o lokalne cmentarze, pomniki, tablice pamiątkowe czy inne miejsca, upamiętniające postacie lub wydarzenia znaczące dla narodu i naszego państwa, jest wyrazem patriotyzmu i sposobem manifestacji tożsamości narodowej.
26 października uczniowie z klasy trzeciej, kształcący się w zawodach technik reklamy i technik usług fryzjerskich, oraz reprezentanci klasy pierwszej w zawodzie technik reklamy i klasy czwartej w zawodzie technik spedytor, odwiedzili miejsce pamięci w Ryszkach. Młodzież oddała hołd cywilnym mieszkańcom okolicznych miejscowości, zamordowanym przez niemieckich oprawców z Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku, a także żołnierzom 31. Pułku Strzelców Kaniowskich z 10. Dywizji Piechoty Armii „Łódź”, poległym podczas walk toczonych na tym terytorium.

Czytaj więcej...
Elżbieta Kwiatkowska

We wtorek, 18 października 2022r., uczniowie klasy II TO, III TET i IIITSO wraz z opiekunami – panią dyrektor Anną Dacka, panią Elżbietą Kwiatkowską i panią Marią Kocewiak - wzięli udział w wycieczce do Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie i do kina Helios na film pt. ”Orzeł. Ostatni patrol”. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Ruchu Ludowego – nazywanego „Żółtą Karczmą”, założonego w 1984r. Zajmuje się ono „ocalaniem od zapomnienia” i gromadzeniem cennych pamiątek związanych z historią polskiej wsi oraz działalnością chłopskich partii, stronnictw i organizacji. Podczas wizyty w muzeum uczniowie uczestniczyli w spotkaniu plenerowym poprowadzonym przez dyrektora muzeum dr. Janusza Gmitruka.

Czytaj więcej...
Anna Dacka, Ewa Malowaniec

Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymują je nauczyciele legitymujący się wyróżniającą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjujący i podejmujący nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej.
W tym roku Medal otrzymała pani Maria Kocewiak – wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży ekonomicznej. Dorobek zawodowy naszej koleżanki potwierdza zasadność nominowania jej do tego wyróżnienia.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

W dniu 13 października 2022 roku w naszej szkole mieliśmy zaszczyt świętować wyjątkowy Dzień Edukacji Narodowej.
Swą obecnością zaszczycili nas: pan Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP, pan Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, pan Krzysztof Ambroziak –Starosta Powiatu Grójeckiego, pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pan Adam Balcerowicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, państwo: Marzena Kołacz – Rosołowska, Andrzej Zaręba – członkowie Zarządu Powiatu Grójeckiego, pan Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Barbara Sygitowicz – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia, panie: Monika Babska – Czamara, Ewa Kruszewska, Aneta Pacholczak – pracownicy wydziału Edukacji i Zdrowia Powiatu Grójeckiego, ksiądz Wojciech Piórko – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, pani Iwona Pietrzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Mariola Lenarczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu grójeckiego.

Czytaj więcej...
Ewa Malowaniec

Mimo że od kwietnia 2022 roku minęło już trochę czasu, ale pamięć o tych dniach w wielu uczniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest nadal żywa. A wszystko za sprawą pobytu w urokliwym włoskim miasteczku w rejonie Calabria – Cosenzie. Warto zatem odświeżyć wspomnienia i przeżyć to jeszcze raz.

Czytaj więcej...
Elżbieta Kwiatkowska

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym podczas obchodów Dnia Kazimierza Pułaskiego 2022 w Warce.

Na kartach historii narodu polskiego jest wiele bohaterskich postaci, o których pamięć nie powinna zaniknąć, powinna być utrwalana i przekazywana dla dalszego podtrzymania naszej świadomości historycznej. Do takich należy niewątpliwie gen. Kazimierz Pułaski.

Czytaj więcej...

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej