Admin

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
w CKZiU w Nowej Wsi
w roku szkolnym 2021/2022


I SEMESTR
Rady pedagogiczne
1. Rada pedagogiczna - 15.09.2021 r. godz. 15:00

2. Klasyfikacja uczniów Technikum za I semestr – 20 grudnia 2021 r. godz. 15:00 (poniedziałek), wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą

3. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy
w I semestrze – 26 stycznia 2022 r. godz. 15:00 (środa)
3.1. Klasyfikacja słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
za I semestr

II SEMESTR
Rady pedagogiczne
1. Klasyfikacja uczniów klas maturalnych – 25 kwietnia 2022 r., godz.1500 (poniedziałek) – wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed radą

2. Klasyfikacja uczniów klas DRUGICH i TRZECICH - 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) - wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą
2.1. Klasyfikacja wstępna uczniów klas III TO

3. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022 – 30 czerwca 2022 r. godz. 9:00 (czwartek)

 

Inne zebrania rady pedagogicznej wynikające z potrzeb bieżącego funkcjonowania szkoły – termin zostanie podany przed planowanym zebraniem.

Admin

OGŁOSZENIE
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi informuję, że zaplanowane na dzień 22.10.2019 r. godz. 15:00
szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej zostaję przełożone na dzień
6.11.2019 r. (środa) na godz. 15:00
z powodu choroby osoby prowadzącej w/w szkolenie.
Informacja o chorobie została przekazana 22.10.2019 o godz. 10:30.

Obecność na zebraniu Rady Pedagogicznej
w dniu 6.11.2019 r. OBOWIĄZKOWA

Admin

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 3/2017/2018 Rady Pedagogicznej CKZiU w Nowej Wsi z dnia 13 września 2017 r. dotyczącej dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne to: 22.12.2017 r., 02.01.2018 r., 11.01.2018 r., 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 07.05.2018 r., 08.05.2018 r., 01.06.2018 r.

Katarzyna Smolarek, Paulina Kopczyńska

deuladeulaNauczyciele, pracujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi stale doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. W listopadzie 2017 r. pani Katarzyna Smolarek wraz z grupą nauczycieli z różnych szkół o profilu ogrodniczym i rolniczym uczestniczyła w dwutygodniowym wyjeździe studyjnym do Niemiec. Celem wyjazdu było poznanie systemu dualnego w kształceniu zawodowym uczniów niemieckich szkół.

Czytaj więcej: Nauczyciel CKZiU z wizytą studyjną w DOULA w Niemczech