Admin

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PRZERW

Organizacja zajęć i przerw od 1 września 2020r. w CKZiU:

1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się w blokach dwugodzinnych. Za organizację zajęć praktycznych w terenie (działki dydaktyczne) tzn. wyznaczanie przerw, odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne.

2. Długość przerw wg harmonogramu

godziny lekcyjne w blokach dwugodzinnych  sobota/niedziela
 1-2 8.45 - 10.15
 3-4 10.25 – 11.55
 5-6 12.05 – 13.35
 7-8 13.45 – 15.15
 9-10 15.25 – 16.55

3. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut.

4. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się od godz. 8.00

5. Zajęcia odbywają się dla danego oddziału w jednej sali (wyjątek zajęcia przy komputerach, zajęcia praktyczne w terenie):

- 2 LO (liceum ogólnokształcące dla dorosłych) – sala 2A piętro I
- KKZ 2A zajęcia teoretyczne sala 1A parter, zajęcia praktyczne dydaktyk
- KKZ 1A OGR.02 – sala 5A I piętro
- KKZ 1 B OGR.02 – sala 7A I piętro
- KKZ EKA.05 – sala 15A II piętro, zajęcia praktyczne sala14A