Terminy Rad Pedagogicznych

Admin

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ w CKZiU w Nowej Wsi w roku szkolnym 2020/2021

I SEMESTR
Rady pedagogiczne
1. Klasyfikacja uczniów Technikum za I semestr – 21 grudnia 2020 r. godz. 15:00 (poniedziałek), wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą

2. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w I semestrze – 3 lutego 2021 r. godz. 15:00 (środa)

2.1. Klasyfikacja słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych za I semestr

II SEMESTR
Rady pedagogiczne
1. Klasyfikacja uczniów klas maturalnych – 23 kwietnia 2021 r., godz.15:00 (piątek) – wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed radą

2. Klasyfikacja uczniów klas DRUGICH i TRZECICH - 18 czerwca 2021 r. (piątek) - wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą

2.1. Klasyfikacja wstępna uczniów klasy III TO

3. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021 – 1 lipca 2021 r. godz. 9:00 (czwartek)

Inne zebrania rady pedagogicznej wynikające z potrzeb bieżącego funkcjonowania szkoły – termin zostanie podany przed planowanym zebraniem.