Admin

SAMORZĄD SŁUCHACZY CKZIU 2020-2021
Walne Zebranie Samorządu Słuchaczy CKZiU w Nowej Wsi wybrało w dniu 27.09.2020 r

Prezydium Rady Słuchaczy – ROK SZKOLNY 2020-2021

MAGDALENA ROTUSKA – przewodnicząca II LO

NATALIA WOJNICKA – z-ca przewodniczącego KKZ EKA.05

NATALIA ANCZEWSKA– sekretarz KKZ 1A OGR.02

EMILIA LENART– członek KKZ 2A Rl.05

MAGDALENA ŚLUSARCZYK - KĘSIK– członek KKZ 1A OGR.02

oraz skład Komisji Rewizyjnej

KAROLEWSKA EWA– przewodniczący KKZ 1A OGR.02

DURKA PIOTR– członek KKZ EKA.05

MICHAŁ MIŚKIEWICZ– członek II LO

Rada Słuchaczy reprezentuje Centrum Kształcenia Ustawicznego na zewnątrz poprzez uczestniczenie w ważnych wydarzeniach i uroczystościach. Organizuje uroczystości okolicznościowe. Włącza się w promocję placówki, aby stała się bardziej znana. Angażuje się w działania wolontariatu.