O projekcie

Admin

sukces2

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany będzie W NASZEJ SZKOLE
od 01 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z firmami BI Architects Sp. z o.o. i Arcus SA.
Cel projektu
Celem projektu jest podniesienie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego:

 • dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe,
 • staże dla uczestników projektu realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy
 • oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego

KURSY I SZKOLENIA w naszej szkole:

 • Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe.
 • Kurs fotograficzny
 • Nowoczesne technologie upraw sadowniczych
 • Obsługa pilarek
 • Własny biznes - jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą
 • Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Coaching indywidualny - zwiększenie kompetencji miękkich
 • Kompetencje społeczne

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zaplanuj swoją przyszłość…
zgłoś swój udział w darmowych kursach – to droga do..sukces