Admin
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA NAUCZANY PRZEDMIOT
Małgorzata Bosak historia, wiedza o społeczeństwie
Ignacy Bomba przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor
Danuta Borowiec bibliotekarz, wychowawca w internacie
Marlena Chustecka przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor
Joanna Cieślik przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
Lidia Ciża język polski, wiedza o kulturze 
Anna Dacka wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe
z zakresu ogrodnictwa
Grzegorz Dacka przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa, wychowawca w bursie
Marzenna Dębowska-Mróz przedmioty zawodowe z zakresu turystyki i spedycji
Jacek Domański przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa
Judyta Grzelec język angielski
Barbara Kaczmarczyk wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca
w bursie
Elżbieta Kapusta przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
Beata Kazusek religia
Magdalena Kmidowska wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Maria Kocewiak przedmioty zawodowe z zakresu ekonomii i rachunkowości i reklamy, podstawy przedsiębiorczości
Paulina Kopczyńska bibliotekarz, przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy
Elżbieta Kwiatkowska wychowawca w internacie
Elżbieta Kwiatkowska nauczyciel wspomagający, geografia
Katarzyna Mackiewicz - Olszewska język angielski, język rosyjski
Alina Majewska biologia, chemia
Ireneusz Makulski przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik
Małgorzata Malec plastyka
Ewa Malowaniec język polski
Izabela Matejuk przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa
Nina Metelska matematyka
Ewelina Mokosa  język angielski
Małgorzata Mrozek geografia
Bogusław Musiałowski przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa
Agnieszka Legucka przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik
Karol Olszówka wychowanie fizyczne, wychowawca w bursie
Agnieszka Palacz język angielski, język niemiecki
ks. Wojciech Piórko religia
Hanna Rejnchard przedmioty zawodowe z zakresu administracji
i ekonomii
Grzegorz Rudkowski przedmioty zawodowe z zakresu ekonomii
Katrzyna Smolarek przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
Jakub Staromłyński fizyka, przyroda, informatyka
Łukasz Szwedo Wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie
Grzegorz Wawer informatyka, nauka jazdy ciągnikiem, przedmioty zawodowe z zakresu mechanizacji ogrodnictwa, przepisy ruchu drogowego
Anna Wiktorowska pedagog
Malina Włodarczyk przedmioty zawodowe z zakresu ekonomii
Klaudia Wojdat matematyka
Elżbieta Wojtera przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu, podstawy przedsiębiorczości
Łukasz Woźniak przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy
Anna Zabieglińska-Szwedo przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
Patrycja Zielińska biologia 

 

Wychowawcy klas Technikum w roku szkolny 2020/21

KLASA I

 TECHNIK EKONOMISTA i TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ


Elżbieta Kwiatkowska

KLASA I

TECHNIK REKLAMY i TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Małgorzata Bosak 

 

KLASA I

TECHNIK SPEDYTOR i TECHNIK OGRODNIK


Katarzyna Smolarek

KLASA II

TECHNIK OGRODNIK i TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 
Magdalena Kmidowska 

KLASA II

TECHNIK EKONOMISTA i TECHNIK REKLAMY


Klaudia Wojdat

KLASA II

TECHNIK SPEDYTOR

 
Karol Olszówka

KLASA II technikum 5-letnie

TECHNIK OGRODNIK


Patrycja Zielińska

KLASA II technikum 5-letnie

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU   


Joanna Cieślik

KLASA II technikum 5-letnie

TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK EKONOMISTA


Grzegorz Rudkowski 

 

KLASA III

TECHNIK OGRODNIK 


Elżbieta Kapusta

KLASA III

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
I TECHNIK EKONOMISTAEwa Malowaniec

KLASA IV

TECHNIK OGRODNIK


Maria Kocewiak

KLASA IV

TECHIK SPEDYTOR i TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 


Katarzyna
Mackiewicz-Olszewska