Anna Zabieglińska-Szwedo

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników – uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Młodzież ucząca się w klasach wielozawodowych realizuje kształcenie ogólne w szkołach macierzystych, kształcenie praktyczne u pracodawców, a kształcenie zawodowe teoretyczne w czasie czterotygodniowych turnusów w Ośrodku. W sumie, w ciągu trzyletniego cyklu młodociany pracownik spędza u nas 3 miesiące. Ośrodek realizuje kształcenie teoretyczne w następujących zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Podczas realizacji kursu młodzież dokształcająca się ma możliwość zakwaterowania w Bursie. Ośrodek dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami wykładowymi, salami komputerowymi z możliwością korzystania z Internetu, biblioteką, barkiem z przekąskami.