Admin

Zespół Wychowawców  przypomina Rodzicom, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca podczas

„Dnia otwartego dla Rodziców” można spotkać się i porozmawiać z wychowawcami  klas

oraz z nauczycielami prowadzącymi.