Ważne telefony

Admin

pedagog250

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grójcu
tel. 48 664 23 56
ul. Laskowa 8
05-600 Grójec


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce
tel. 48 667 28 89
ul. Grójecka 11
05 – 660 Warka


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
tel. 48 664 28 30
ul. Laskowa 4
05-600 Grójec


Poradnia Leczenia Uzależnień w Grójcu
tel. 48 664 91 00
ul. Piotra Skargi 10
05 – 600 Grójec


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu
tel. 48 664 31 55
ul. Niepodległości 6A
05-600 Grójec


Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
tel. 48 668 72 00
ul. Brzozowa 108
05-600 Grójec


Sąd Rejonowy w Grójcu
tel. 48 664 83 00
ul. Sportowa 14
05-600 Grójec

Urząd Pracy w Grójcu
tel. 48 664 80 30
ul. Laskowa 4a
05 – 600 Grójec

Dziecięcy telefon zaufania do Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 12 12 12

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie
02 – 326 Warszawa
infolinia 800 120 002
www.niebieskalinia.pl


Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 801 140 068
www.psychologia.pl

Grupa wsparcia dla osób chorych i zagrożonych anoreksją lub bulimią
infolinia 116 111

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki-Narkomania
tel. 800 199 990

Ogólnopolski telefon alarmowy
112